Wijkteam Akkerwille, Heerenveen

Hoe langer u zelfstandig thuis blijft wonen, hoe groter de kans dat u op een dag thuiszorg nodig heeft. Wanneer dit zover is, kunt u bij ons wijkteam Akkerwille terecht. Wij staan als team van zestien deskundige zorgmedewerkers, zeven dagen per week met veel plezier voor u klaar.

Verzorging en verpleging

Als team van gespecialiseerde verpleegkundigen en verzorgenden kunnen we u ondersteunen met uw persoonlijke verzorging en met verpleging. We hebben oog voor uw lichamelijk en mentaal welbevinden,  maar ook voor uw woonsituatie. Voelt u zich niet meer zo zeker wanneer u alleen thuis bent? Door personenalarmering in uw woning aan te brengen, kunt u dag en nacht iemand van ons bereiken. Ook bij de aanvraag van andere hulpmiddelenkunnen wij bemiddelen.

Waar de mogelijkheid bestaat dat een mantelzorger of familieleden meehelpt bij de zorg, kunnen wij hen hierbij betrekken. Het gaat dan met name om de kleinere zorgtaken, zoals het ophangen van de was of het ophalen van medicijnen. Uiteraard gaat dit altijd in goed overleg. U voert bij ons de regie.

Wanneer wij u niet zelf van bepaalde zorg kunnen voorzien, kunnen wij u snel en goed doorverwijzen naar de juiste persoon of instantie. Hiervoor werken wij intensief samen met externe zorginstellingen, zoals de huisarts, apotheek, Tinz, de maaltijdservice en met diverse vrijwilligers. Samen weten we meer en zorgen we ervoor dat u er nooit alleen voor staat. Annemarieke de Kleine is onze wijkverpleegkundige en het centrale aanspreekpunt van ons team.

Kwalitatief goede zorg

Hoewel wij zowel qua leeftijd als qua achtergrond en karakter een diverse groep zorgmedewerkers zijn, vormen we een hecht team dat onderling fijn met elkaar samenwerkt. Er is veel onderlinge betrokkenheid en we zijn erg flexibel, waardoor we altijd voor elkaar klaar staan. Dankzij deze goede samenwerking en communicatie, kunnen we kwalitatief zeer goede zorg bieden. Dit valt de cliënten ook op.

Het contact met de verschillende cliënten uit verschillende culturen vinden we het leukst aan dit werk. Dat we er samen voor zorgen dat zij op een prettige manier, langer zelfstandig in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen, is onze belangrijkste drijfveer. Hier maken wij ons elke dag sterk voor.

Thuiszorg aanvragen

Wilt u meer weten over ons wijkteam of thuiszorg van ons ontvangen? Onze wijkverpleegkundige Annemarieke de Kleine komt graag even bij u langs om de mogelijkheden te overleggen.

Momenteel zijn er geen agenda items om weer te geven

Contactgegevens

Wijkteam Akkerwille
K.R. Poststraat 131
8448 EB Heerenveen

088 512 6986
Akkerwille@friesewouden.nl