Gezinscoach

De Nederlandse jeugd behoort tot de gelukkigste van Europa. Toch is er in vijftien procent van de gezinnen sprake van matige tot ernstige problematiek. In veel situaties is hulp van buitenaf noodzakelijk. De gezinscoach biedt dan hulp.

Voor wie is de gezinscoach?

Gezinnen met kinderen in de leeftijd van nul tot achttien jaar, waar sprake is van verschillende problemen, waaronder opvoedingsproblematiek.

Wat doet de gezinscoach?

De gezinscoach is snel en flexibel inzetbaar en leert ouders weer de regie te krijgen over zichzelf en het gezin. Zij stapt actief binnen bij gezinnen die vaak te maken hebben met een combinatie van problemen, waaronder opvoedingsproblematiek. Ze biedt intensieve praktische ondersteuning in een afgebakende periode (meestal tot 6 maanden). Ook stimuleert ze het gezin om zelf de problemen op te lossen. 

De gezinscoach werkt volgens het principe één gezin, één plan, één hulpverlener. In het begin kan zij meerdere keren per week komen om bijvoorbeeld praktische zaken samen met u te regelen. Meestal zijn de problemen binnen het gezin na hulp van de gezinscoach opgelost. De inzet van de gezinscoach is ook een vorm van preventie: door de ondersteuning wordt voorkomen dat de problemen verergeren.

Kosten

De kosten worden vergoed door de gemeente. Er is geen eigen bijdrage verschuldigd.

Aanvragen

De gemeente betaalt de gezinscoach vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Dat betekent dat u gezinscoach bij uw gemeente moet aanvragen. Die beoordeelt of de aanvraag voor een gezinscoach noodzakelijk is. De gezinscoach kan ook particulier of door een andere organisatie worden ingekocht.