Thuisbegeleiding

Soms groeit een probleem in de thuissituatie u boven het hoofd. Alles lijkt fout te gaan en u heeft het gevoel dat u er helemaal alleen voor staat. De thuisbegeleiders van De Friese Wouden kunnen u dan de helpende hand bieden. Samen pakken we uw probleem aan en zoeken we naar een oplossing die past bij uw situatie.

Voor wie is de thuisbegeleider?

Thuisbegeleiding is een bijzondere vorm van thuiszorg, bedoeld voor gezinnen of alleenstaanden die door diverse oorzaken tegen vragen aanlopen. Bijvoorbeeld op het gebied van organisatie van het huishouden, het opvoeden van kinderen, het leren omgaan met inkomsten en uitgaven of het op orde brengen van de administratie. Door oorzaken zoals lichamelijke of psychische beperkingen, verslaving of financiële problemen is het soms moeilijk zelf de regie te houden. Onze thuisbegeleider bevordert zelfredzaamheid, leert ouders hun gezin weer zelf te managen en versterkt het sociale netwerk en participatiemogelijkheden van cliënten.

Wat doet de thuisbegeleider?

Onze thuisbegeleiders zijn speciaal opgeleid om samen met u, in de thuissituatie, het probleem aan te pakken. De thuisbegeleider is snel en flexibel inzetbaar, biedt praktische begeleiding en is gericht op alle levensgebieden, zoals werk, financiën en sociale contacten. Ze is meerdere uren per week inzetbaar en samen met haar werkt u aan doelen.

Het kan ook voorkomen dat er meerdere hulpverleners bij uw situatie betrokken zijn. De thuisbegeleider en deze hulpverleners hebben dan samen met u regelmatig overleg zodat de hulpverlening goed op elkaar is afgestemd.

Aanvragen

De gemeente betaalt de thuisbegeleiding en de gezinscoach vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Dat betekent dat u begeleiding bij uw gemeente moet aanvragen. Die beoordeelt of de begeleiding die u aanvraagt noodzakelijk is. U kunt bij de gemeente aangeven dat het om een aanvraag voor begeleiding van De Friese Wouden gaat.

Ook kan de thuisbegeleiding van De Friese Wouden een indicatie voor u aanvragen. U dient dan contact op te nemen met de thuisbegeleiding. Dit kan per telefoon of via het aanmeldformulier.

Kosten

Het kan zijn dat u een eigen bijdrage verschuldigd bent. Ook is het mogelijk om thuisbegeleiding of de gezinscoach in te kopen met een Persoonsgebonden Budget (PGB).