De Friese Wouden beweegt

  • Beweegactiviteit door dr. Mathieu de Greef

'De Friese Wouden beweegt' is een programma gericht op het bevorderen van het beweeggedrag van kwetsbare ouderen. Het behoud van fysieke fitheid, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven door het zo lang mogelijk kunnen uitvoeren van Activiteiten in het Dagelijks Leven (ADL), staat daarbij centraal.

Het programma
Het programma is ontwikkeld door dr. Mathieu de Greef, bewegingswetenschapper bij het Centrum voor Bewegingswetenschappen UMCG/Rijksuniversiteit Groningen en lector ouderenzorg aan de Hanzehogeschool Groningen. De Greef: ‘Bij kwetsbare ouderen gaan de energie en fitheid vaak snel achteruit. Daarom is het belangrijk dat zij blijven bewegen en hun ADL zoveel mogelijk behouden. Want uit die ADL komt de energie, dus daar heeft het hele lichaam baat bij. Uit de resultaten van ons programma blijkt dat de fitheid en ADL aanzienlijk toenemen. Daarnaast neemt de stress af, die wordt veroorzaakt door het gevoel dat je steeds minder kunt.’ Het programma wordt aangeboden in de volgende regio’s: Achtkarspelen, Dantumadiel, Heerenveen, Opsterland, Tytsjerksteradiel, Westellingwerf, Oostellingwerf en Smallingerland.

Vitaal blijven is fijn
Medewerkers van de thuiszorg van de Friese Wouden ondersteunen u bij het behoud van uw vitaliteit. Die ondersteuning is, net als de zorg op maat die u krijgt, afgestemd op uw individuele situatie. Voordat we gaan bewegen, nemen we eerst een fittest af en brengen we de ADL in kaart. Er wordt rekening gehouden met uw mobiliteit, fitheid én er wordt geluisterd naar uw wensen en behoeften.

Door vitaal te blijven kunt u zo lang mogelijk activiteiten blijven uitvoeren die voor u belangrijk zijn en waaraan u plezier beleeft. Het gaat hierbij om zelfzorg taken zoals wassen en aankleden én kleine huishoudelijke taken. Maar ook het onderhouden van sociale contacten wordt bevorderd door het behoud van vitaliteit.

Doe mee!
U kunt zich voor het beweegprogramma aanmelden bij uw thuiszorgmedewerker. In het  beweegprogramma werken we in uw eigen tempo aan uw conditie. Er zijn oefeningen beschikbaar om thuis uit te voeren. Ook is er maandelijks een beweegactiviteit. Samen bewegen is gezellig en u maakt kennis met anderen in uw omgeving. Deelnemers die niet zelfstandig naar de beweeggroep kunnen komen worden gehaald en gebracht. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw thuiszorgmedewerker.