Chronisch hartfalen

Hartfalen is eigenlijk een verminderde pompfunctie van het hart. De laatste jaren is veel onderzoek gedaan naar de gewenste behandeling van mensen met hartfalen. Daaruit blijkt dat de juiste medicijnen en goede voorlichting over leefregels erg belangrijk zijn. Een combinatie van die twee factoren heeft een positief effect op de pompfunctie van het hart en de kwaliteit van leven

Hartfalenverpleegkundige

De hartfalenverpleegkundige van De Friese Wouden werkt volgens vastgestelde protocollen (richtlijnen) die opgesteld zijn door een team van deskundigen. Hierin staat duidelijk beschreven wanneer u bij de hartfalenverpleegkundige komt en welke handelingen zij uitvoert. Denk bijvoorbeeld aanhet meten van uw bloeddruk, laboratoriumcontroles aanvragen en medicijnen ophogen of wijzigen

Spreekuur voor hartfalenpatiënten

Om ook in de huisartsenpraktijk de zorg voor hartfalenpatiënten te verbeteren is gestart met een speciaal spreekuur voor hartfalenpatiënten. Een gespecialiseerde verpleegkundige houdt dit spreekuur, zodat u dichtbij huis, en zo nodig thuis, behandeld en begeleidt kunt worden.

Aanmelden voor het spreekuur gaat altijd in overleg met de huisarts. Op de website www.hartstichting.nl/hartfalen vindt u meer informatie over hartfalen.