Wondverzorging

Doorliggen of decubitus komt voor bij mensen die door ziekte of ongeval veel in bed liggen of in een rolstoel zitten. Jong, oud, dik of dun; iedereen kan decubitus krijgen. Er ontstaat een plek waar de huid stuk is of stuk dreigt te gaan. Als aan een beginnende doorligplek niets wordt gedaan, kan op die plaats een wond ontstaan die moeilijk heelt.

Chronische wonden

Een andere chronische wond die vaak voorkomt is een open been (ulcus cruris). Dit wordt veroorzaakt door een langdurige stoornis in de bloedvoorziening van de benen. Ook met brandwonden, oncologische wonden en een diabetische voet kunt u bij de verpleegkundige terecht die deskundig is op het gebied van wondverzorging.

Advies en instructies

De verpleegkundige bewaakt de kwaliteit van zorg om doorliggen of –zitten te voorkomen. Er worden hoog-/laagbedden met speciale matrassen ingezet, adviezen en instructies gegeven met betrekking tot wisselligging, voeding, etc. Belangrijk is dat de eerste tekenen van doorliggen snel worden herkend. De verpleegkundige informeert u over preventie en behandeling van wonden en geeft voorlichting. Zij komt hiervoor bij u thuis.