wat is S1 en doet S1?

Wat is en doet de S1?

De niet toewijsbare zorg, de S1, bij sommige van jullie zal het wat belletjes doen rinkelen.Om jullie geheugen kort op te frissen, nog even uitleg hoe het ook alweer zat met de niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg, ook wel ‘S1’ genoemd. Deze vorm van wijkverpleging is gericht op signalering en preventie van groepen inwoners en wordt gefinancierd door het Rijk. Binnen Friesland zijn de beschikbare gelden verdeeld door De Friesland Zorgverzekeraar.
Hiervoor heeft De Friesland eerst uitgebreid onderzoek gedaan naar de bestaande problematiek in alle verschillende postcodegebieden van deze provincie.
Er is gekeken naar achtergrondkenmerken, chronisch zieken, psychosociale zorg, leefstijl en medische contacten.
Op basis van de conclusies heeft De Friesland onder andere vier kavels in de gemeente Heerenveen als waar niet-toewijsbare wijkverpleging nodig is.
In het ene gebied gaat het vooral om de aanpak van psychosociale problematiek, in het andere ligt de nadruk meer op leefstijl of chronische ziekten.

 

Vervolgens zijn er verscheidende bijeenkomsten geweest. Een kick off bijeenkomst in het Abe Lenstra in april, waar ongeveer 100 mensen bijeen kwamen om het over de specifieke problematiek te hebben in de wijk waarin ze werken of wonen.
Daarna zijn er projectgroepen gestart.
In de Greiden bestaat de projectgroep uit Jacqueline Lenis, opbouwwerker van Caleidoscoop, Amara Haagens, meitinker voor de wijk de Greiden, Harrie Meijners, directeur van WIL, Judith Tijsma, preventiewerker jeugd en gezin en ikzelf als wijkverpleegkundige.
In die projectgroep worden twee dingen gekoppeld. Caleidoscoop heeft de opdracht gekregen om een centrum van meedoen op te richten, en onze opdracht op ons te richten op preventie in de wijk m.b.t. psychosociale zorg.

Om een lang verhaal kort te maken, richten we met beide projecten op hetzelfde dus gaan we samen op voor het centrum van meedoen.

 

De twee doelgroepen waar we ons op gaan richten zijn de volgende:

 

Een groep burgers die zich geen onderdeel van de maatschappij (meer) voelen, waarbij risico is op isolement en/of sprake is van eenzaamheid
Denk aan allochtonen, werkelozen en ouderen die minder mobiel zijn. Hierbij zie je ook de stemmingwisselingen, somberheid, lusteloosheid, de depressieve klachten dus.
Hiermee hebben we als doel dat een aantal burgers, al zijn het er maar twee, zich weer nuttig voelen en onderdeel voelen van de maatschappij.
Dat kan door ontmoeting en nieuwe contacten opbouwen maar ook door echt praktisch iets kunnen betekenen voor een ander.

 

Een groep burgers met een sociaal zwak milieu die niet weten hoe te anticiperen op vragen/crisis, waarbij het laatste deel ook het risico is. Mensen weten zich niet te redden en komen daardoor
Doel hierbij is dat we een aantal burgers handvaten kunnen geven om zelfredzaam te kunnen zijn en beslissingen te kunnen maken of desnoods om hulp durven te vragen bij voor hen lastige vraagstukken en crisis situaties.

 

Inmiddels zijn we zover dat er een plan van aanpak ligt. Twee dagdelen in de week zal het centrum van meedoen plaatsvinden. Een keer op een ochtend en een keer op de middag.
In deze momenten wordt er koffie/thee gedronken en daaraan vast wordt een activiteit of training gedaan. Dat kan zijn vb. een training sociale vaardigheden voor volwassenen, bewegingsactiviteiten, creatieve activiteiten, in de wintermaanden een training in de put uit de put, hoe kom ik de donkere tijd door?

Alle activiteiten zullenl in de agenda komen op deze wijpagina.

Momenteel zijn er geen agenda items om weer te geven

Contactgegevens

Wijkteam Greidefugels
Kattebos 146
8446 DB Heerenveen

088 512 55 50
greiden.zuid@friesewouden.nl