Ambulante Nachtzorg

Onze zorgmedewerkers van de ambulante nachtzorg zijn zeven nachten per week tussen elf uur ’s avonds en zeven uur ’s ochtends onderweg. Verdeeld over zes routes die samen het hele werkgebied van De Friese Wouden omvatten, bezoeken zij de cliënten die ’s nachts zorg nodig hebben. Bijvoorbeeld mensen met dementie of mensen in de laatste fase van het leven. Ze helpen hen op hun andere zij, bieden ondersteuning bij de toiletgang, dienen ’s nachts medicatie toe of nemen een paar keren per nacht poolshoogte.

De gecertificeerde verpleegkundigen van de ambulante nachtzorg werken kleinschalig en volgens een vaste nachtroute. De cliënten zien hierdoor zo veel mogelijk steeds dezelfde gezichten. Vaste tijden zijn per cliënt moeilijk af te spreken, omdat onverwachte alarmeringen voorrang hebben.

Cliënten die zich niet veilig voelen wanneer zij alleen thuis zijn, kunnen met personenalarmering dag en nacht een medewerker van De Friese Wouden oproepen. Bij een nachtelijke alarmering streven de medewerkers van de ambulante nachtzorg er naar om altijd binnen dertig minuten bij u ter plaatse te zijn.

De indicatie voor ambulante nachtzorg wordt gegeven door de wijkverpleegkundige van de thuiszorg. De wijkverpleegkundige bepaalt welke zorg nodig is, bespreekt dit met de cliënt en zijn of haar naasten en verzorgt de aanvraag.

Kunnen we u verder helpen?