Brochure 'Ongeneeslijk ziek, hoe nu verder?'

Bent u ongeneeslijk ziek? In onze brochure vindt u informatie over emotionele, lichamelijke en relationele aspecten die dan een rol kunnen spelen. De brochure gaat ook in op de verschillende zorg waar u op kunt rekenen. Ook bij De Friese Wouden. Verder vindt u in de brochure:

  • een overzicht van hulpverleners die een belangrijke rol kunnen spelen
  • opnamemogelijkheden voor als het thuis niet meer gaat
  • een lijst met belangrijke adressen 
  • een literatuurlijst

Voor wie is de brochure?

Deze brochure is vooral geschreven voor mensen in de terminale levensfase, en voor hun naasten. Maar ook voor behandelaars, verpleegkundigen en verzorgenden.
 

Documenten bij deze pagina: