Activiteiten

Organisaties op het gebied van zorg, welzijn en cultuur in de gemeente Heerenveen bundelen hun krachten om samen met wijkbewoners activiteiten op te zetten. Gezamenlijk organiseren we workshops, geven we voorlichting en organiseren we gezellige bijeenkomsten. Via deze activiteiten hopen we de onderlinge contacten in de wijk te stimuleren en bijvoorbeeld eenzaamheid te voorkomen. Hieronder leest u welke activiteiten we de komende tijd op het programma hebben staan. Iedereen is van harte welkom. Komt u ook?

Doarpsiten
Elke eerste woensdag van de maand kunt u aanschuiven bij het doarpsiten. Dit is van 18.00-19.00 uur. Voor een klein bedrag zal er dan een gezonde warme maaltijd op tafel gezet worden. Het doarpsiten is een initiatief van OWG gesteund, door De Friese Wouden Thuiszorg, MFG de Kompenije, Buurtsuper de Coöp en Maaltijdservice Van Smaak.

Heeft u zin om mensen te ontmoeten, contacten te leggen en te genieten van een heerlijke warme maaltijd, kom dan naar het doarpsiten! 
Aanmelden is noodzakelijk, dit kan via Piet Hulshof, telefoonnummer: 0516 – 84 20 78 of 06 – 40 93 82 22.

Locatie: MFG de Kompenije in Jubbega.

Dansen
Actief blijven en bewegen is voor iedereen belangrijk. Toch bewegen de meeste mensen te weinig. Bewegen heeft een positief effect op uw lichamelijke conditie. Ook brengt het u in contact met andere mensen en draagt het eraan bij dat u lekkerder in uw vel zit. Naast dat bewegen goed is, wordt er veel plezier gemaakt en op een leuke en gezellige manier voor gezorgd dat u beweging krijgt. 

De workshop is geschikt voor iedereen, ook als u een rolstoel of rollator heeft. De docent brengt u op een plezierige en verantwoorde manier in beweging.
Aan deze activiteit zijn kosten verbonden, neemt u hiervoor contact op met Atelier Majeurs, 0513 - 46 81 58.

Elke vrijdag in de oneven weken van 10.00 – 11.00 uur.
Locatie: De Kiekenhof in Nieuwehorne.
Elke donderdag in de oneven weken om 11.00 uur
Locatie: MFA Skoatterhûs te Oudeschoot

Koffieochtend, elkaar ontmoeten
De koffieochtend staat in het teken van elkaar ontmoeten.

Dag, tijdstip en locaties:
Elke donderdag in de oneven weken van 10.00 – 12.00 uur in de Oranjewoudflat.
Elke woensdag om 10.00 uur in MFA Skoatterhûs.
Elke dinsdag van 9.30 – 11.30 uur in Wijkcentrum de As.
Elke dinsdag in de oneven weken vanaf 09.30 uur in Us Kubus in Heerenveen.
Elke dinsdag om 10.00 uur in Marijke Hiem (met elke 1e dinsdag van de maand een spreker).
Elke eerste dinsdag van de maand van 10.00 - 12.00 uur in De Koningshof. 

Aandachtschenkerij
Iedereen mag binnen lopen voor een gezellig praatje en een kopje koffie.

Elke woensdag van 10.00 - 12.00 uur.
Locatie: Gebouw Apostolisch Genootschap te Heerenveen 

Schilderen
De lessen worden gegeven door kunstenares Mirjam Toorenbeek. Iedereen is welkom en kan meedoen.

Er wordt gewerkt in (thema)blokken. Op 7 februari 2017 start een nieuw blok. Dit blok bestaat uit 8 lessen. De kosten hiervan bedragen € 24,- inclusief materiaal. Als u belangstelling heeft mag u ook de laatste twee lessen van het huidige blok meedoen, deze zijn op 17 januari en 24 januari. De kosten hiervan bedragen € 3,- per keer. Uiteraard kunt u ook altijd even binnenlopen voor meer informatie. Informatie en aanmelden loopt via Atelier Majeurs, Pieter Jan Struik, 0513 - 46 81 58.

Elke dinsdag van 09.30 - 11.30 uur.

Locatie: Wijkcentrum De As.

Loopgroep
De loopgroep wordt georganiseerd vanuit huisartsenpraktijken Bloemberg, Zandstra, Nieboer, Roukema en Hendriks. Bent u patiënt bij een van deze huisartsen, dan kunt u deelnemen. Aanmelding kan via de praktijkondersteuning (POH) van deze huisartspraktijken.

Elke dinsdag en donderdag van 13.00 - 14.00 uur.

Locatie: de loopgroep start bij gezondheidscentrum Haskerbrug.

Beweeg! Ouder worden en fit blijven
Onder begeleiding van een docent wordt aan beweging gedaan. Ook is er tijd voor een gezamenlijk kopje koffie.

Elke maandag om 14.00 uur.

Locatie: Kantoor De Friese Wouden, Thorbeckestraat 3.

Samen in Midden
Iedere donderdag van 10.00 – 11.30 uur is er een open inloopspreekuur voor alle inwoners van Heerenveen Midden. Aanwezig zijn: Caleidoscoop, wijkverpleegkundige van De Friese Wouden, een meitinker en 1x per 4 weken een wijkagent. 

Locatie: Wijkcentrum De Kempenaer.

Themaochtend 'Langer Thuis'
In samenwerking met Caleidoscoop wordt iedere donderdag een thema ochtend gehouden. De thema's van de komende donderdagen zijn als volgt:

Donderdag 15 december: Yvonne Dijksterhuis komt vertellen over domotica (zorgtechnologische hulpmiddelen) zoals de Medido (medicatiebox), Leefstijlmonitoring (dementie) en Phoniro (veilige sloten).
Donderdag 22 december: Marije Hamming, ergotherapeut, vertelt over valpreventie, woningaanpassingen, hulpmiddelen en ergotherapie.

De kosten bedragen € 2,- per bijeenkomst. Dit is inclusief koffie/thee.

Elke donderdag van 09.30 - 11.30 uur

Locatie: Wijkcentrum De As

Koffiedrinken en spelletjes doen
Gezellige samenkomst met een kopje koffie. Er is ook gelegenheid om sanen een spelletje doen.

Elke donderdag van 10.00 - 11.30 uur.

Locatie: Wijkcentrum De Kempenaer.