Thuiszorg in Oudeschoot en Nieuweschoot

Voor thuiszorg in Oudeschoot, Nieuweschooten de Heide moet u bij De Friese Wouden zijn. Ons team Zuiderzorg bestaat uit dertien zorgmedewerkers. Wij komen hier uit de buurt, kennen de dorpen goed en komen al jaren bij een grote groep bewoners over de vloer. Hoewel de samenstelling van ons team onlangs is gewijzigd, proberen we er altijd voor te zorgen dat onze vaste cliënten steeds dezelfde gezichten zien. Zo kunnen we elkaar goed leren kennen. Dat is voor iedereen wel zo vertrouwd.

Verzorging en verpleging

Omdat ons team uit verpleegkundigen, verzorgenden en verzorgenden individuele gezondheidszorg (IG) bestaat, kunnen wij veel voor u betekenen. Wij bieden naast de persoonlijke verzorging en verpleging ook palliatieve zorg en psychiatrische zorg. Bij de aanvraag van hulpmiddelen in huis treden wij op als bemiddelaar. Zo kunnen wij personenalarmering in uw woning laten aanbrengen zodat u ons, een mantelzorger of familielid op elk gewenst moment kunt bereiken. U staat er nooit alleen voor. De zorg die wij verlenen, gebeurt altijd in goed overleg. Ook hier kunnen we familieleden of mantelzorgers bij betrekken.

Om onze zorg zo goed mogelijk uit te voeren, staat ons wijkteam in nauw contact met de huisarts, apotheek, Caleidoscoop en de meitinker in Oudeschoot, Nieuweschoot en De Heide. We hebben tenslotte veel met dezelfde cliënten te maken en twee weten meer dan één. Onze wijkverpleegkundige Pietsje Stoelwinder is het centrale aanspreekpunt van ons team.

Hoewel de samenstelling van ons team Zuiderzorg in 2014 flink is gewijzigd, is het vertrouwen tussen onze nieuwe zorgmedewerkers en de cliënten snel gegroeid. Ons team bestaat uit medewerkers van alle leeftijden tussen de 27 en 57 jaar. Die mix van jonge, frisse medewerkers en oudere, ervaren krachten is goed voor de onderlinge samenwerking. Kenmerkend voor ons team is dat we flexibel, creatief en zorgzaam zijn. Het leukst aan ons werk vinden we de afwisseling. Geen enkele dag is hetzelfde.

Activiteiten in het MFA

In de plattelandsdorpen Oudeschoot, Nieuweschoot en de Heide bestaat geen groot verenigingsnetwerk. Het merendeel van de dorpsbewoners leeft nogal op zichzelf. Dit is prima, zolang mensen zelfredzaam en onafhankelijk zijn. Voor wie dit niet vanzelfsprekend is, organiseren wij sinds kort activiteiten en gezellige middagen in de Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Oudeschoot. We werken hierbij samen met Plaatselijk Belang en met het beheer van de MFA.

Thuiszorg aanvragen

Wilt u meer weten over ons wijkteam of thuiszorg van ons ontvangen? Onze wijkverpleegkundige Pietsje Stoelwinder komt graag even bij u langs om de mogelijkheden te overleggen.
» Neem contact op

Momenteel zijn er geen agenda items om weer te geven

Contactgegevens

Wijkteam Zuiderzorg
Van Leeuwenhoekweg 6
8451 CN Oudeschoot 

088 512 69 84
zuiderzorg@friesewouden.nl