Start Medicatieuitgifte via Philips Medido

 

De Friese Wouden start in de thuiszorg met het inzetten van de Philips Medido voor de uitgifte van medicijnen. We beginnen in gemeente Heerenveen en Smallingerland. Donderdag 21 januari hebben wijkverpleegkundigen van de wijkteams tijdens een kick-off kennis gemaakt met het systeem. De komende weken worden alle medewerkers van de wijkteams in Heerenveen en Smallingerland geschoold in het gebruik van de Medido.

Wat is de Medido?
De Philips Medido (www.philips.nl/medido) is een kastje dat bij de cliënt thuis wordt geplaatst. Het wordt gevuld met een medicijnrol en zorgt voor de juiste medicijnen op het juiste moment. Het kastje geeft op vaste tijden een signaal als de cliënt zijn medicijnen moet innemen,  de cliënt drukt op de OK-knop en het zakje met de juiste medicatie komt uit het kastje. Het plastic zakje met de pillen wordt bij uitgifte automatisch opengesneden. Het is bedoeld voor cliënten die niet meer zo goed zien, een slechte handfunctie hebben door bijvoorbeeld reuma of wat vergeetachtig zijn. Pakt de cliënt de medicijnen niet binnen het ingestelde tijdskader, dan geeft de Medido automatisch een signaal naar de zorg. Zij nemen dan contact op met de cliënt. Lukt dat niet, dan gaat een zorgverlener langs bij de cliënt.

Meer eigen regie
Wij vinden het belangrijk dat onze cliënten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Met behulp van slimme technologie willen we de zelfredzaamheid van cliënten verhogen. De Philips Medido geeft cliënten de regie terug, omdat zij met de medicijndispenser minder afhankelijk zijn van anderen. Ook draagt het systeem bij aan het gevoel van veiligheid doordat bij niet-inname uiteindelijk gealarmeerd wordt naar het wijkteam. Daarnaast wordt de zorg efficiënter ingezet, omdat er minder vaak iemand langs hoeft te komen voor het aanreiken van medicatie. De wijkverpleegkundige beoordeelt of een cliënt geschikt is voor het gebruik van de Philips Medido.

Momenteel zijn er geen agenda items om weer te geven

Contactgegevens

Wijkteam Zuiderzorg
Van Leeuwenhoekweg 6
8451 CN Oudeschoot 

088 512 69 84
zuiderzorg@friesewouden.nl