Verdere samenwerking BENU Apotheek Gorredijk en De Friese Wouden

Geplaatst op: 1 april 2014
  • Directeur De Friese Wouden Aukje Reinders en apotheker Peggi Hurenkamp ondertekenen met een grote glimlach de samenwerkingsovereenkomst

Op donderdag 27 maart hebben apotheker Peggi Hurenkamp van BENU Apotheek Gorredijk en directeur Aukje Reinders van thuiszorgorganisatie De Friese Wouden hun handtekeningen gezet onder een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Al geruime tijd wordt er goed samengewerkt op het gebied van medicatie. De nieuwe samenwerkingsafspraken hebben betrekking op een andersoortige dienstverlening vanuit de apotheek. Naast medicatie verstrekt de apotheek namelijk ook hulpmiddelen en materialen voor diabeteszorg, wondzorg, stomazorg en incontinentie. De medewerkers van de apotheek geven bij het verstrekken van hulpmiddelen en materialen in de apotheek informatie en advies over het gebruik ervan. De nieuwe samenwerkingsafspraken hebben betrekking op deze advisering richting cliënten.

Binnen De Friese Wouden zijn namelijk (wijk-)verpleegkundigen werkzaam die op de gebieden diabetes, wondzorg, incontinentie en stomazorg extra deskundig zijn. In de nieuwe samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd dat medewerkers van de apotheek in Gorredijk de (wijk-)verpleegkundigen van De Friese Wouden advies kunnen vragen als zij de juiste kennis/informatie missen. Daarnaast is het mogelijk dat, in overleg met de cliënt, de medewerker van de apotheek een huisbezoek door de (wijk-)verpleegkundige van De Friese Wouden voor de cliënt aanvraagt. Tijdens zo’n huisbezoek kan de (wijk-)verpleegkundige extra informatie geven over zorgproblemen en ziektebeelden. Ook kan de cliënt verder op weg geholpen worden bij het gebruik van medicatie of materialen. Het gaat in eerste instantie om een éénmalig huisbezoek. Afhankelijk van de zorgvraag kan dit worden uitgebreid. 

De nieuwe samenwerking tussen de apotheker en De Friese Wouden heeft tot doel om de advisering vanuit de apotheek aan cliënten verder te verbeteren. Daarnaast kunnen persoonlijke vragen en behoeften rondom zorg eerder worden gesignaleerd, om vervolgens snel en zorgvuldig opgepakt te worden.

Op de foto: Directeur De Friese Wouden Aukje Reinders en apotheker Peggi Hurenkamp ondertekenen met een grote glimlach de samenwerkingsovereenkomst.

|