Samenwerking

De Friese Wouden werkt onder andere samen met:

  • gemeenten
  • zorg- en welzijnsorganisaties
  • woningcorporaties
  • eerstelijns hulpverleners zoals huisartsen
  • ziekenhuizen

Dankzij deze samenwerkingsverbanden kunnen we het wonen, welzijn en de zorg rondom de cliënt zo passend mogelijk te regelen. Maar altijd samen met de cliënt.