Wij maken gebruik van cookies op deze website. Lees ons privacybeleid.

Vijf kantoren in Ooststellingwerf geopend

Geplaatst op: 8 februari 2014
  • Openingshandeling kantoor Appelscha
  • Openingshandeling kantoor Haulerwijk
  • Openingshandeling kantoren Oldeberkoop, Oosterwolde Noord en Oosterwolde Zuid

De Friese Wouden opende vrijdag 7 februari 2014 op 3 locaties nieuwe kantoren. Het gaat om kantoren in Haulerwijk, Appelscha en Oosterwolde. In Oosterwolde betreft het een nieuwe inrichting voor drie wijkteams in het zorgcentrum aan de Brink, in Appelscha en Haulerwijk gaat het om volledig nieuwe huisvesting.

Reden voor de uitbreiding van het aantal locaties heeft te maken met de wijkgerichtheid van De Friese Wouden. Directeur Aukje Reinders: “Als je zorg verleent waardoor kwetsbare ouderen langer thuis kunnen blijven wonen, dan is het goed om met onze medewerkers ook dicht bij de cliënten te zitten. Daar past een eigen huisvesting in het dorp bij. In ieder dorp werken meerdere kleine wijkteams van verpleegkundigen en verzorgenden. Dat in een vaste samenstelling, zodat de cliënt vertrouwde gezichten om zich heen heeft. Een ander voordeel is dat we nu dichterbij de huisartsen en andere zorgverleners zitten, zodat we hen beter kunnen ondersteunen in het leveren van zorg.”

De kantoren in Appelscha en Haulerwijk zijn vrijdag 7 februari tegelijkertijd geopend. Aukje Reinders: “In ons werk staan cliënten centraal. Bij de openingen is dat niet anders. Die zullen dan ook door een aantal van onze cliënten verricht worden. In Oosterwolde zal dit gebeuren samen met wethouder Engbert van Esch.

Open Huis voor alle geïnteresseerden
Na de officiële opening was er op elke locatie Open Huis voor medewerkers, cliënten en andere geïntresseerden.

Adressen nieuwe locaties:
Kantoren wijkteams Oosterwolde-Noord, Oosterwolde-Zuid en Oldeberkoop/Makkinga: Brink 1, Oosterwolde (in het zorgcentrum)
Kantoor Haulerwijk: Leeksterweg 15
Kantoor Appelscha: Vaart Zuidzijde 60

|