Algemene vragen

 • Wat is het CIZ?

  Centrum voor indicatiestelling zorg (CIZ)
  AWBZ-zorg is zorg die wordt betaald via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Om deze zorg te krijgen, heeft u een indicatie nodig. Dit is een besluit waarin staat welke zorg u nodig heeft en hoeveel. U krijgt deze indicatie van het CIZ: het Centrum Indicatiestelling Zorg. Uw huisarts of specialist kan voor u de indicatie aanvragen.

  Meer informatie:
  www.ciz.nl

  Algemene vragen over CIZ of AWBZ: 0900-1404
  Informatie over een lopende aanvraag of indicatie of een indicatie aanvragen: 088 789 11 30
   

 • Waar kan ik met mijn klacht terecht?

  Praat erover!
  Als u niet tevreden bent over de dienstverlening van onze organisatie, dan kunt u daarover praten met de medewerker. Hij kan dan beter rekening houden met uw wensen en kan samen met u zoeken naar een oplossing. Vaak lost zo’n gesprek het probleem op. Het kan gebeuren dat een gesprek niet de oplossing oplevert. Of misschien vindt u het lastig om de medewerker direct aan te spreken. U kunt dan ook de leidinggevende van de medewerker persoonlijk, telefonisch of schriftelijk benaderen. Deze zal dan samen met u en de medewerker proberen een oplossing te vinden voor uw klacht. Natuurlijk kunt u ook meteen contact opnemen met de klachtenbemiddelaar.

  U kunt ook schrijven
  Als u uw klacht liever schriftelijk wilt overbrengen, dan kunt u een brief sturen naar:

  De Friese Wouden
  t.a.v. het directiesecretariaat
  Postbus 181
  9200 AD Drachten

  U kunt in uw brief vermelden wat uw voorkeur heeft: dat de leidinggevende van de betreffende afdeling contact met u opneemt voor een gesprek, of dat de klachtenbemiddelaar dat doet. Het voordeel is, dat de leidinggevende of de klachtenbemiddelaar door uw brief al op de hoogte is van de inhoud van uw klacht. Eventueel wordt de betreffende medewerker betrokken bij het zoeken naar een oplossing.

  Ook kunt u hiervoor het klachtenformulier op onze website invullen.

 • Wat betekent WMO?

  Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
  De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) regelt dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning (wat bijvoorbeeld) krijgen die ze nodig hebben. De ondersteuning varieert van (zieken)vervoer, huishoudelijke hulp tot dagopvang en begeleiding in de opvoeding. Iedereen die (tijdelijk) ondersteuning nodig heeft om zelfstandig te kunnen blijven functioneren, kan een beroep doen op de WMO. Gemeenten zijn zelf beheerder van de WMO-budgetten en hebben consulenten die beoordelen of en hoe u in aanmerking komt voor ondersteuning. De regels verschillen dus per gemeente. Kijk op de website van uw gemeente voor meer informatie.

 • Hoe kan ik De Friese Wouden buiten kantooruren bereiken?

  Buiten kantooruren is De Friese Wouden beperkt telefonisch bereikbaar. Voor echte noodgevallen neemt u contact op met uw huisarts.

  Heeft u dringend thuiszorg (verpleging en verzorging) nodig, bel dan het team in uw gemeente:

  Achtkarspelen/Dantumadiel
  T. 088 512 6550

  Heerenveen
  T. 088 512 5550

  Opsterland
  T. 088 512 5300

  Ooststellingwerf
  T. 088 512 5800

  Smallingerland
  T. 088 512 5000

  Tytsjerksteradiel
  T. 088 512 6300

  Weststellingwerf
  T. 088 512 6050 
   
  Onze woonzorgcentra zijn 24 uur per dag bereikbaar:

  Berchhiem
  T. 0511 46 75 00

  Brugchelencamp
  T. 0511 44 81 81

  Haersmahiem
  T. 0511 54 98 98

  ’t Suyderhuys
  T. 0512 36 97 98
   

 • Wat is AWBZ?

  Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
  Iedereen kan door ziekte of een handicap afhankelijk worden van langdurige zorg en ondersteuning. Voor die zorg, thuis of in een zorginstelling, hebben alle Nederlanders automatisch een verzekering: de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De AWBZ dekt medische kosten die niet onder de zorgverzekering vallen en die door bijna niemand op te brengen zijn.

  Meer informatie:
  http://www.zorgwijzer.nl/faq/wlz

 • Wat is CAK?

  Centraal AdministratieKantoor (CAK)
  Het CAK berekent en incasseert de eigen bijdragen voor Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het CAK is ook verantwoordelijk voor de financiering van de AWBZ-instellingen en het uitbetalen van de Compensatie eigen risico in de zorgverzekeringswet.

  Ook verzorgt het CAK een tegemoetkoming van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. Deze wet regelt dat chronisch zieken en gehandicapten een tegemoetkoming ontvangen voor de extra kosten die zij hebben.

  Meer informatie:
  www.cak.nl of bel 0800 1925