Wij maken gebruik van cookies op deze website. Lees ons privacybeleid.

Uitleg AWBZ en indicatie

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vergoedt een deel van de zorgkosten. Om deze zorg te krijgen, heeft u een indicatie nodig. In een indicatie staat welke zorg u nodig heeft en hoeveel. U kunt een indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Aanvraag indicatie
U kunt de indicatie zelf aanvragen. Maar wij willen dat ook voor u doen. Wanneer onze wijkverpleegkundigen de indicatie voor u aanvraagt, gaat dit het snelst. Zij weet precies welke gegevens ze moet invullen en welke wegen zij moet bewandelen.

Als u 80 jaar of ouder bent, en verblijf in een woonzorgcentrum is onvermijdelijk geworden, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de instelling van uw keuze. De instelling kan zelf besluiten of u voor AWBZ-zorg in aanmerking komt. De instelling doet hierover dan een indicatiemelding aan het CIZ. U heeft dan geen aparte indicatie van het CIZ meer nodig.

Onderzoek
Om een besluit te kunnen nemen over de aanvraag, verzamelt het CIZ informatie over uw situatie. Ze beoordelen uw gezondheid en uw woonomstandigheden. Op het AWBZ-aanvraagformulier staan al veel vragen, maar het kan zijn dat het CIZ nog meer wil weten. Ze bellen u dan op of maken een afspraak om bij u op bezoek te komen. Het kan ook gebeuren dat ze uw huisarts of specialist iets willen vragen. Daarvoor vragen ze eerst toestemming aan u.

Indicatiebesluit
Binnen zes weken nadat het CIZ de ondertekende aanvraag heeft ontvangen, krijgt u van het CIZ een brief met de indicatie. Daarin staat of u recht hebt op AWBZ-zorg en, zo ja, voor welke zorg en hoeveel.

Eigen bijdrage
Vaak betalen cliënten een eigen bijdrage voor AWBZ-zorg. Dit wordt geregeld via het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het CAK berekent de eigen bijdrage en stuurt u de rekening. De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van uw inkomen.

Kijk voor meer informatie over AWBZ-zorg en indicaties op www.ciz.nl