Thuiszorg

 • Is er ook een wachtlijst?

  De Friese Wouden heeft geen wachtlijsten voor zorg. Als u een geldige indicatie van het CIZ heeft, leveren wij direct zorg.

 • Hoeveel verschillende medewerkers komen er?

 • Wat kost thuiszorg?

  De overheid heeft bepaald dat u voor de meeste vormen van thuiszorg een eigen bijdrage betaalt voor elk uur dat u zorg krijgt. Deze bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. De berekening hiervan gebeurt door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) in Den Haag. Dit kantoor stuurt u elke vier weken een rekening voor uw eigen bijdrage. Bij uw zorgaanvraag ontvangt u een brochure "Tarieven Thuiszorg" met meer informatie over de eigen bijdrage. De brochure is ook verkrijgbaar bij postkantoor, bibliotheek en Postbus 51. Voor alle vragen over de eigen bijdrage kunt u een speciaal telefoonnummer bellen, de CAK-Infolijn, 0800-1925. Dit gratis informatienummer is op werkdagen bereikbaar van 08.00 tot 18.00 uur.

 • Wat is en doet het zorgkantoor?

  Het zorgkantoor voert namens alle zorgverzekeraars in een regio de Zorgverzekeringswet (ZVW) uit. De thuiszorg valt onder deze wet. Een zorgkantoor is verantwoordelijk voor voldoende zorg in de regio. Daartoe sluit het zorgkantoor overeenkomsten af met zorgaanbieders zoals thuiszorginstellingen. U kunt bij het zorgkantoor terecht voor het aanvragen van een PersoonsGebonden Budget (PGB).

 • Mag de verzorgende ook huishoudelijke taken doen?

 • Wat is een indicatie?

  Een indicatie is een besluit waarin staat welke zorg u nodig heeft en hoeveel. De zorg wordt betaald via de Zorgverzekeringswet (ZVW). Om deze zorg te krijgen, heeft u een indicatie nodig. U krijgt deze indicatie van het CIZ: het Centrum Indicatiestelling Zorg.

 • Kan ik met mijn Persoonsgebonden Budget ook zorg aanvragen?PGB

 • Ik heb met spoed thuiszorg nodig. Wat moet ik doen?

  Als u in dringende gevallen thuiszorg (verpleging en verzorging) nodig heeft, dan kunt u hiervoor 24 uur per dag contact met ons opnemen. Wij regelen dan dat er direct zorg ingezet wordt. De indicatiestelling wordt dan achteraf geregeld.

 • Is thuiszorg voor iedereen in Nederland?

  Verzorging en verpleging is een algemene voorziening voor iedereen die daarop door ziekte, handicap of ongeval voor korte of langere duur is aangewezen. Deze zorg is wettelijk geregeld in de Zorgverzekeringswet (ZVW).

  Voor huishoudelijke verzorging is de gemeente verantwoordelijk, i.v.m. de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Alle ingezetenen in Nederland kunnen daarop aanspraak maken. Vooraf stelt het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) vast of u zorg nodig heeft en zo ja voor wat en hoeveel. Voor personen die nog niet zijn toegelaten tot Nederland (asielzoekers) bestaat een aparte regeling.
   

 • Hoe laat krijg ik zorg?

  De zorg die u krijgt wordt afgestemd op uw wensen.

 • Wie bepaalt hoeveel uren ik zorg krijg?

  Thuiszorg wordt betaald via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Om deze zorg te krijgen, heeft u een indicatie nodig. Dit is een besluit waarin staat welke zorg u nodig heeft en hoeveel. U krijgt deze indicatie van het CIZ: het Centrum Indicatiestelling Zorg.