Wij maken gebruik van cookies op deze website. Lees ons privacybeleid.

We helpen maakt helpen en geholpen worden in Heerenveen eenvoudig!

Geplaatst op: 22 mei 2015

Helpen en geholpen worden, dat maakt onze samenleving een stukje fijner. De gemeente Heerenveen wil inwoners helpen bij het zoeken en het vinden van passende oplossingen en mogelijkheden dichtbij op het gebied van zorg, jeugd en werk, wonen en welzijn. De gemeente heeft hiervoor een digitaal informatieloket voor formele én informele zorg en hulp beschikbaar: HeerenveenHelpt.nl.

HeerenveenHelpt.nl geeft alle inwoners laagdrempelig en toegankelijk, snel en simpel, voorbeelden en informatie. Op HeerenveenHelpt.nl vindt u antwoorden op vragen over bijvoorbeeld zorg, jeugd en werk.

Neem bijvoorbeeld Jasper. Hij woont alleen en heeft zijn been gebroken. Hij zoekt een fysiotherapeut die hem thuis kan komen behandelen. Met een paar keer klikken op HeerenveenHelpt vindt Jasper wat hij zoekt en hij kan gelijk een afspraak maken.

Maar Heerenveenhelpt is er niet alleen om het antwoord te vinden op vragen. U kunt via de site ook iemand anders helpen of zelf om hulp vragen. Een soort digitaal trefpunt voor hulp. Iedereen kan er informatie zoeken en aanbieden op het gebied van maatschappelijke dienstverlening en informele zorgverlening zoals vrijwilligerswerk, ‘burenhulp’ of een hulpnetwerk voor mantelzorg. Elkaar helpen via wehelpen.nl. WeHelpen is gratis en voor iedereen.

WeHelpen
Kijk naar Linda. Sinds kort is ze weduwe. Koken voor één persoon vindt ze heel vervelend. Linda vraagt zich af of het ook anders kan. Via de site plaatst ze een oproepje. Zo komt ze in contact met Maria die vier straten verderop woont. Linda en Maria spreken twee keer per week af om voor elkaar te koken. Samen eten is ook nog eens een stuk gezelliger!

Hulp nodig
Heeft u hulp nodig? Dan kunt u een hulpvraag stellen. Dit mag van alles zijn: een ritje naar het ziekenhuis, hulp bij het doen van boodschappen, een hond uitlaten of een muur verven. Het stellen van een hulpvraag is gratis, de aangeboden hulp is ook gratis. Hoe concreter u de vraag stelt, hoe groter de kans op hulp.

Hulp aanbieden
Wilt u graag iemand helpen? Dan kun u uw hulpaanbod kenbaar maken. U vertelt wat u zou kunnen doen, hoe, wanneer en hoe lang. Hulpvragers kunt u zo makkelijk vinden. U kan natuurlijk ook direct reageren op de hulpvragen die anderen hebben geplaatst.

Samen helpen: een netwerk aanmaken
WeHelpen biedt de mogelijkheid een hulpnetwerk aan te maken. Dit is handig als u bijvoorbeeld samen met anderen zorgt voor een vriend of familielid. Met een hulpnetwerk kunt u gezamenlijk een agenda beheren, een logboek bijhouden en notities delen.

HeerenveenHelpt! Helpt u ook mee? 

|