Wij maken gebruik van cookies op deze website. Lees ons privacybeleid.

Stagemogelijkheden

De Friese Wouden biedt diverse stagemogelijkheden. Het Stagebureau van De Friese Wouden heeft vaste afspraken met een aantal scholen over stageplaatsen. Maar ook buiten deze afspraken om zijn er volop mogelijkheden.

Op de website zie je alleen het actuele aanbod van beschikbare stageplaatsen. De stageplaatsen van de meeste VVT-beroepen worden in overleg met de scholen ingevuld. Hiervan komen geen vacatures op deze site te staan. Vraag hiernaar bij je opleiding.

Stage

Studenten worden op de verschillende afdeling begeleid door deskundige stagewerkbegeleiders. Zij ondersteunen jou bij het bereiken van je persoonlijke leerdoelen. Je kunt bij ons stage lopen als je een mbo-opleiding volgt via dagonderwijs – de beroepsopleidende leerweg (BOL). Daarnaast hebben we stageplaatsen voor studenten van verschillende hbo-opleidingen.

Leerteam

Een leerteam is een stageomgeving, waar je samen met andere studenten een afdelingsteam vormt. Je krijgt te maken met alle aspecten van het werk. Naast de kerntaken (bijvoorbeeld verzorging) van de cliënten of bewoners heb je ook overleg met collega's en doe je de organisatie van het team. Het grote voordeel is dat je kennis leert toe te passen in de praktijk. Je leert van en met elkaar. Zo doe je meer praktijkervaring op en word je steeds zelfstandiger.

Net als de vaste medewerkers van de afdeling, heb je echte (onregelmatige) diensten. Zo krijg je een goed beeld krijgt van de zorg. In een leerteam dragen leerlingen van meerdere opleidingen en niveaus gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor alle zorgprocessen rondom de cliënten. Vaste medewerkers begeleiden het leerteam.

De Friese Wouden heeft extramurale leerteams. Hier lopen hbo-v-studenten in de thuiszorg stage en voeren een opdracht uit of doen onderzoek in de thuiszorg. Het leerteam bestaat uit 6 hbo-v-studenten van verschillende leerjaren. De 4e-jaarsstudenten coördineren, begeleiden en coachen het hele leerteam. Uniek is dat studenten na een inwerkperiode enkele routes van de reguliere teams overnemen. Het leerteam stelt de routes zelf samen in overleg met het planbureau.

Intramuraal heeft De Friese Wouden ook een leerteam met stagiaires van verschillende opleidingen en niveaus. Elke stagiaire heeft één werkbegeleider die vanuit De Friese Wouden de stagiair begeleidt. Eén dagdeel per week is er ook een coach van de opleiding aanwezig die de stagiaires en werkbegeleiders begeleidt. Leren wordt zo een kernactiviteit van de afdeling.

Afstudeeropdrachten

De Friese Wouden is een dynamische bedrijf waar veel gebeurt. Hierdoor is het een optimale omgeving voor een afstudeeropdracht. Soms heeft De Friese Wouden een afstudeeropdracht. Deze zijn terug te vinden bij de stagevacatures. Het kan ook zijn dat jij zelf een afstudeeronderwerp hebt, waarvan je denkt dat het kan bijdragen aan ons bedrijf. Informeer dan bij het Stagebureau naar de mogelijkheden.

Maatschappelijke stage

De maatschappelijke stages worden georganiseerd via de locaties waar de leerlingen stage lopen. Hierover zijn afspraken met scholen en welzijnsorganisaties. Je kunt niet solliciteren op een maatschappelijke stage.

Overige stages

Naast bovengenoemde stages bieden we ook snuffelstages en stages op MBO-niveau 1. Deze stages worden direct met de scholen ingevuld.