Wij maken gebruik van cookies op deze website. Lees ons privacybeleid.

Wijkverpleegkundige indiceert huishoudelijke hulp en thuiszorg in één gesprek

Geplaatst op: 19 april 2018

De eerste uitkomsten van de pilot ‘Indicering Huishoudelijke hulp door wijkverpleegkundige’ in Ooststellingwerf zijn positief. In één gesprek beoordeelt de wijkverpleegkundige van De Friese Wouden of het naast lichamenlijke verzorging of verpleging ook nodig is om huishoudelijke hulp op te starten. Voorheen deden het gebiedsteam van de gemeente en de wijkverpleegkundige dit apart van elkaar. Het doel is dat de clïënt minder belast wordt door één intake en dat hij de ondersteuning op maat krijgt die passend is bij de situatie. De pilot is gestart in december 2017 en loopt tot juni 2018. Naast De Friese Wouden sluiten vanaf april ook Liante en ZuidOostZorg aan bij de pilot.

Korte lijnen
Wijkverpleegkundige Sabine Gerritsen van De Friese Wouden: ‘De lijnen zijn kort en de aanvragen worden snel opgepakt en positief beoordeeld door de gemeente. Het is echt een meerwaarde dat in één gesprek alles is geregeld. Voor de cliënt en voor ons. Ik heb als wijkverpleegkundige breder inzicht in de situatie van de cliënt en kan sneller en beter inspelen op kwetsbare situaties’.

Minder ‘last’
Ook de gemeente Ooststellingwerf is tevreden. Beleidsadviseur Arjen Bouland: ‘De gezamenlijke intake draagt bij aan verdere ontschotting; in één intake wordt gekeken naar de totale situatie. De inwoner hoeft daarbij niet na te denken of de benodigde hulp of zorg wordt vergoed door de gemeente of de zorgverzekeraar. Daarnaast leren de wijkverpleegkundige en medewerkers gebiedsteam over de muren van hun professie heen kijken en weten ze elkaar te vinden. Uiteindelijk proberen we op deze wijze signalen van een zorgbehoefte vroeg op te pikken, preventief onze inwoners te helpen, de juiste zorg te bieden en een sterker netwerk op te bouwen.

Direct geregeld
Een echtpaar uit Oosterwolde heeft kortgeleden een gesprek gehad met wijkverpleegkundige Sabine: ‘Het was een overzichtelijk gesprek. Alles werd besproken en ook direct geregeld. Binnen een uur waren we klaar. Na het gesprek ontvingen we de bevestiging van de gemeente. De huishoudelijke hulp komt om de week helpen en de hulp bij de persoonlijke verzorging van mijn man werd dezelfde dag nog ingezet. Erg fijn dat dit zo snel mogelijk was.

|