Wij maken gebruik van cookies op deze website. Lees ons privacybeleid.

Financiering

De Wet Langdurige Zorg (WLZ) vergoedt een deel van de zorgkosten voor het wonen in een woonzorgcentrum. Hiervoor heeft u een indicatie nodig. Daarin staat welke zorg u nodig heeft en hoeveel. U kunt een indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Onze wijkverpleegkundigen kunnen deze indicatie ook voor u aanvragen. Vaak gaat dit sneller. Het CIZ kijkt naar uw gezondheid en woonomstandigheden. Binnen zes weken krijgt u een brief met de indicatie.

Eigen bijdrage
U betaalt een eigen bijdrage voor de zorg in het woonzorgcentrum. Dit wordt geregeld via het Centraal Administratie Kantoor (CAK). De hoogte hangt af van uw inkomen.

Tarievenlijst 2018

De Friese Wouden is één van de merken van de KwadrantGroep. In de tarievenlijst van de KwadrantGroep staan de tarieven van:

  • Zorgverlening
  • Voeding
  • Facilitair
  • Overige dienstverlening
  • Uurtarieven personeel

De tarievenlijst is vastgesteld door de cliëntenraad van KwadrantGroep. De tarieven worden jaarlijks opnieuw vastgesteld rekening houdend met de dan geldende wet- en regelgeving.

Documenten bij deze pagina: