Wij maken gebruik van cookies op deze website. Lees ons privacybeleid.

Revalidatie

Oleander is de revalidatieafdeling van Berchhiem. Het is hier mogelijk om een korte of langere periode te verblijven en om naast de dagelijkse zorg te worden gerevalideerd. Het doel is om na het verblijf in Oleander weer in staat te zijn zelfstandig thuis of in een woonzorgcentrum te wonen.

De behandeling richt zich op het verminderen van beperkingen en duurt maximaal twaalf weken. De meeste mensen kunnen na de revalidatie naar huis. De behandeling hangt af van uw persoonlijke situatie. Wat zijn uw beperkingen en behoeften? Met die vragen gaat het multidisciplinair team aan de slag. Daarin zitten onder meer verzorgenden, verpleegkundigen, een verpleeghuisarts, een fysiotherapeut, een ergotherapeut, een logopedist, een psycholoog, activiteitenbegeleiding en een maatschappelijk werker.