Wij maken gebruik van cookies op deze website. Lees ons privacybeleid.

Mantelzorg

1 op de 5 mensen in Nederland is mantelzorger. U bent mantelzorger als u voor langere tijd voor uw partner, ouder, familielid of vriend zorgt. De meeste mensen doen dit graag en met veel liefde, maar er komt best veel bij kijken.

Veel mantelzorgers hebben door het intensieve zorgen minder tijd voor zichzelf. Het is belangrijk om af en toe tijd voor uzelf te nemen en de balans te vinden tussen de zorg en het eigen leven. En daar helpt De Friese Wouden graag bij.

Samenwerking
Als mantelzorger kent u uw naaste goed. U weet welke invloed de ziekte en zorgafhankelijkheid heeft op het dagelijkse leven. Ook weet u het beste wat er nodig is om zoveel mogelijk kleur aan de dagen te geven. Daarmee bent u voor onze medewerkers van grote waarde. Wij vinden het belangrijk om mantelzorgers te betrekken bij de zorgverlening en met hen in gesprek te blijven. Hoe wij dit doen hebben wij vertaald in 7 mantelzorgprincipes:

  1. Een goede start is het halve werk
  2. Bied de mantelzorger de ruimte
  3. Faciliteer de mantelzorger
  4. Overleg
  5. Ondersteun de mantelzorger zodat die niet overbelast raakt
  6. Erken de mantelzorger als medehulpverlener in het zorgproces
  7. Werk aan een goede relatie met mantelzorgers

Ondersteuning
Heeft u ondersteuning of begeleiding nodig bij het invullen van uw rol als mantelzorger? Of wilt u informatie over de mogelijkheden van vervangende hulp voor korte of langere tijd? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met de medewerkers van ons KlantAdviesCentrum, via tel. 088 512 70 00

Ook kunt u uw situatie eens bespreken met uw contactpersoon in onze organisatie. Een wijkverpleegkundige of persoonlijk begeleider ondersteunt u bij zaken die voor u belangrijk zijn, kent uw situatie goed en heeft korte lijnen met bijvoorbeeld de huisarts, andere specialisten, welzijn of de gemeente. Indien nodig kan zij specialistische hulp inschakelen, zoals een casemanager dementie, thuisbegeleiding of een ergotherapeut, om samen met u knelpunten op te lossen.