Disclaimer

Copyright

De inhoud van deze site is beschermd door auteurs- en databankrechten. Dat geldt voor alle opgenomen:

  • Gegevens
  • Afbeeldingen
  • Geluiden
  • Teksten
  • Programmatuur
  • Alle combinaties daarvan

De rechten hiervoor liggen bij De Friese Wouden. Het is niet toegestaan om deze site of een onderdeel daarvan te kopiëren zonder schriftelijke toestemming vooraf.

Merken

Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van De Friese Wouden, tenzij anders aangegeven. Het is niet toegestaan om gebruik te maken van deze merken zonder schriftelijke toestemming vooraf.

Aansprakelijkheid

We besteden voortdurend zorg en aandacht aan de inhoud van deze site. Toch kunnen we niet instaan voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de gegevens. U kunt De Friese Wouden dan ook niet aansprakelijk stellen voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die:

  • Voortvloeit uit het gebruik van de site
  • In enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site
  • Ontstaat door (on)bereikbaarheid van de site
  • Ter beschikking gestelde programmatuur veroorzaakt

Informatie van derden

De informatie op deze site die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende inzender. De Friese Wouden is op geen enkele manier verantwoordelijk voor die inhoud. En ook niet voor de toegang tot of de informatie op websites die gelinkt zijn van of naar deze site.

Frames

Het is niet toegestaan deze website te framen.

Design

Deze website is gerealiseerd in samenwerking met TRES.

Vragen en opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen over deze website? Mail naar communicatie@kwadrantgroep.nl