ELV Palliatief voor thuiswonende ouderen in woonzorgcentrum Haersmahiem

KwadrantGroep biedt nu ook palliatief terminale zorg voor thuiswonende ouderen in hun laatste levensfase in woonzorgcentrum Haersmahiem in Buitenpost: ELV Palliatief. Dit is mogelijk als thuis geen terminale zorg gegeven kan worden. De huisarts stelt vast dat de levensverwachting drie maanden of korter is. 

De zorg wordt gegeven op een eigen appartement waarbij het mogelijk is dat de familie kan blijven overnachten.

Er zijn plannen voor uitbreiding naar andere locaties van KwadrantGroep.

Hoe kunt u een terminale cliënt verwijzen naar Haersmahiem?

Voor verwijzing naar palliatief terminale zorg in Haersmahiem kan contact gelegd worden met het Triagepunt Friesland via: T 088 - 512 77 77.

Haersmahiem voldoet aan de eisen voor ELV PTZ

  • De locatie beschikt over een eenpersoonskamer voor ELV palliatief
  • 24/7 beschikbaarheid van verpleegkundigen 
  • Alle verpleegkundigen zijn bevoegd en bekwaam voor PTZ volgens V&VN competentiebeschrijving 
  • EV’er is minimaal verpleegkundige
  • Nazorg is onderdeel van de zorg. 
  • Beschikt over een, bij het primair proces betrokken, aandachtfunctionaris voor palliatieve zorg
  • Binnen het netwerk is een (consultatieteam) met (huis)arts(en) en/of SO beschikbaar die ten minste is gestart met kaderopleiding of Cardiff-opleiding voor palliatieve zorg (KwadrantGroep neemt deel aan dit netwerk)