Eerstelijnsverblijf

KwadrantGroep, ZuidOostZorg en Noorderbreedte hebben op 1 juli 2021 het ELV Loket Friesland geopend. Het ELV Loket Friesland ondersteunt u bij het in kaart brengen van de urgente hulpvraag van uw patiënten. Daarbij gaat het specifiek om eerstelijnsverblijf voor patiënten die tijdelijk niet veilig thuis kunnen zijn, maar waarvoor een ziekenhuisopname niet (meer) nodig is. Het ELV Loket zorgt er voor dat u en uw patiënten snel duidelijkheid hebben over de zorg en behandeling die nodig is en waar iemand vervolgens terecht kan.

Door de triage voor het eerstelijnsverblijf centraal op te pakken, hoeft u voortaan nog maar één nummer te bellen: 088 - 512 7777. Het ELV Loket kijkt dan direct mee naar wat er nodig is en welke plek er beschikbaar is. Voor zowel u als huisarts en voor uw patiënt betekent deze aanpak dat er sneller duidelijkheid is over plaatsing. Dubbele triage wordt hierdoor voorkomen en door de uitvraag vanuit het ELV wordt direct duidelijk welke zorgorganisatie de beste plek voor uw patiënt beschikbaar heeft. In een enkel geval lukt het toch om met aanvullende thuiszorg wel thuis te kunnen blijven.

Samenwerking verder versterken

Eerder, in 2019, lanceerden samenwerkende Friese zorgorganisaties de website www.herstelzorg.frl. Hier vindt u het meest actuele overzicht van beschikbare bedden van laag- naar hoogcomplex. Voor de drie deelnemende organisaties is het ELV Loket een logisch vervolg op de website. Het is de bedoeling dat op termijn ook andere betrokken zorgorganisaties in Friesland zich aansluiten bij het ELV-Loket.

Meer informatie

Het ELV Loket Friesland staat vanaf 1 juli voor u klaar. U kunt ons eenvoudig bereiken tussen 08:30 - 17:00 uur via T. 088 - 512 77 77. Buiten deze tijden wordt u automatisch doorverbonden naar de Zorgcentrale. Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op via dit nummer.