Kosten en zorg aanvragen

Wilt u meedoen in één van onze dagcentra? U kunt een indicatie aanvragen via uw huisarts of bij het Wmo-loket van uw gemeente. U krijgt dan ook informatie over de eigen bijdrage.