Kosten en zorg aanvragen

Als u palliatieve zorg nodig heeft, kunt u via de wijkverpleegkundige een indicatie krijgen. Deze indicatie heeft u nodig om zorg te krijgen en om de zorgkosten vergoed te krijgen vanuit de Zorgverzekeringswet (ZVW). De wijkverpleegkundige bespreekt samen met u en eventueel uw partner, familielid of mantelzorger uw wensen en behoeftes en de manier waarop wij u het beste kunnen ondersteunen. De aanvraag voor medisch specialistische zorg moet door een huisarts of een arts uit het ziekenhuis worden gedaan.

Voor een opname in het hospice is een verklaring nodig van de behandeld arts dat er sprake is van een levensverwachting van minder dan drie maanden. De zorg in het hospice wordt betaald vanuit de Zorgverzekeringswet (ZVW). Daarnaast betaalt u een eigen bijdrage voor het verblijf, dit is afhankelijk van hoe u verzekerd bent. Neem voor meer informatie contact op met ons Klant Advies Centrum.