Kosten en zorg aanvragen

De Wet Langdurige Zorg (WLZ) vergoedt een deel van de zorgkosten voor wonen in een verpleeghuis. Hiervoor heeft u een indicatie nodig van het CIZ, het Centrum Indicatiestelling Zorg. De WLZ vergoedt de kosten voor de zorg. De hoogte van uw eigen bijdrage hangt af van uw inkomen.

Eerstelijnsverblijf en geriatrische revalidatie (herstelzorg) worden vergoed vanuit de zorgverzekeringswet (ZWV). U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, behalve als het verblijf onder uw eigen risico valt. Meer informatie hierover vindt u in de polisvoorwaarden van uw ziektekostenverzekering.

Het aanvragen van herstelzorg wordt gedaan door de huisarts of door de specialist uit het ziekenhuis.

Als u zorg vergoed krijgt vanuit de Wmo komt u mogelijk in aanmerking voor een vergoeding voor respijtzorg. Logeren in Berchhiem moet u in de meeste gevallen zelf betalen. Wij bekijken graag met u de mogelijkheden.

Neem voor meer informatie contact op met ons Klant Advies Centrum of bel met Berchhiem.