Kosten en zorg aanvragen

Begeleiding door een gespecialiseerd casemanager dementie valt onder de Zorgverzekeringswet. U bent hiervoor verzekerd en hoeft daarom geen eigen bijdrage te betalen. Voor een verwijzing kunt u terecht bij uw huisarts, geriater, wijkverpleegkundige of medewerker van de thuiszorg.