Cliëntenraad

In 1996 werd er een wet aangenomen die zorginstellingen verplicht om een cliëntenraad te hebben. Zo kunnen onze cliënten meepraten en meedenken over de zorg van De Friese Wouden. Natuurlijk komt dat de zorg en dienstverlening van De Friese Wouden ten goede.

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten. Hoe? De cliëntenraad adviseert de directie over allerlei onderwerpen die voor u belangrijk zijn. Bijvoorbeeld over de bereikbaarheid van De Friese Wouden, de maaltijdservice en de zorgverlening.

Cliëntenraden De Friese Wouden

De Friese Wouden kent verschillende cliëntenraden:

Samen in het Platform

In april 2009 is het Platform opgericht. Hierin komen onderwerpen aan bod die voor zowel de zorgcentra als de thuiszorg gelden. Leden van beide cliëntenraden zitten in dit Platform. Het Platform overlegt een aantal keer per jaar met de directeur/bestuurder van De Friese Wouden.

Concern Cliëntenraad

In november is de Concern Cliëntenraad opgericht. Hierin komen onderwerpen aan bod die voor alle zorgbedrijven van de KwadrantGroep gelden. Leden van de cliëntenraden van De Friese Wouden, De Friese Wouden Huishoudelijke hulp, Palet en Pasana zitten in deze Concern Cliëntenraad. De Concern Cliëntenraad overlegt een aantal keer per jaar met de voorzitter van de Raad van Bestuur van de KwadrantGroep en/of de Raad van Commissarissen.

Meer informatie of suggesties?

Wilt u meer informatie over de cliëntenraad of heeft u suggesties? Neemt u dan contact met ons op via onderstaand formulier.