Stichting Voorzieningen De Friese Wouden

Stichting Voorzieningen De Friese Wouden is een gefuseerde onafhankelijke stichting die De Friese Wouden financieel ondersteunt.

De Stichting Voorzieningen financiert over het algemeen activiteiten die niet uit de reguliere financiering kunnen worden bekostigd. Daarmee zijn de fondsen van grote waarde voor de organisatie.

Doel van de stichting

Stichting Voorzieningen kent donateurs. Het doel van de stichting is enerzijds om het werk van Stichting De Friese Wouden op het gebied van thuiszorg te ondersteunen in de meest ruime zin. De cliënten van de thuiszorg profiteren van deze steun. Bijvoorbeeld door de financiering van “De Friese Wouden Doet” (wensen inwilligen van cliënten). Maar ook de medewerkers. Door onder andere de realisatie van multimediale ‘inloopplekken’ voor ambulante medewerkers.

De Stichting Voorzieningen heeft anderzijds als doel om voorzieningen te ondersteunen die direct of indirect ten goede komen aan de bewoners van de zorgcentra:

  • Berchhiem in Burgum
  • Haersmahiem in Buitenpost
  • ’t Suyderhuys in Surhuisterveen

Het geld wordt onder andere gevormd uit donaties, subsidies en schenkingen. Vanuit de stichting zijn eerder gefinancierd:

  • een nieuwe ‘snoezelruimte’ in Berchhiem
  • een terras voor de bewoners van het Suyderhuys
  • grote letter boeken en een duofiets voor Haersmahiem

Beleidsvoering door het bestuur

Door de jaren heen probeert het bestuur van de stichting haar ideële doelstellingen te verwezenlijken uit te ontvangen giften, donaties, legaten en erflatingen. Daarom brengt het bestuur waar mogelijk het doel van de stichting onder de aandacht van mogelijke sympathisanten met het verzoek om een donatie. Bij deze fondsenwerving bedient zij zich onder andere van brochures, brieven en zo mogelijk van free publicity.

Het bestuur vergadert regelmatig, onder andere over ontvangen verzoeken van uit de zorggroep om financiële ondersteuning voor sociale projecten. Het bestuur behandelt daarbij alleen gedegen gemotiveerde en op schrift gestelde verzoeken. Ook ziet het bestuur er op toe dat het financieel beheer adequaat is en dat de financiële verslaglegging volgens de gebruikelijke regels plaats vindt. (Onderaan de pagina is de financiële verantwoording in PDF te downloaden)

Voor de uitvoering van de secretariele werkzaamheden biedt De Friese Wouden ondersteuning. Hetzelfde is van toepassing op de financiële administratie.

Het bestuur bestaat uit:
- De heer T. Soet, voorzitter
- De heer A. D. Westra, penningmeester
- De heer M. Geersing
- Mevrouw B. A. Koning
- Mevrouw G. Vonk

De directie van thuiszorggroep De Friese Wouden neemt met adviserende stem deel aan de vergaderingen van het bestuur.
De bestuursleden van de stichting ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden voor de stichting. Ze genieten tevens geen onkostenvergoeding. Ze doen hun bestuurswerk om niet.

Geef een donatie!

Eenmaal per jaar ontvangen de donateurs een brief met acceptgirokaart met het verzoek een bedrag over te maken. Natuurlijk is uw bijdrage aan het werk van deze fondsen van harte welkom. Vul dan onderstaand formulier in. Het minimale bedrag om te donateren is € 8,00 per jaar.

Documenten bij deze pagina:

Ja, ik word donateur van stichting voorzieningen van De Friese Wouden

1234 AB