Stichting Voorzieningen

Voor bewoners van Haersmahiem, ’t Suyderhuys, Berchhiem en Brugchelencamp (Elkander) en cliënten van de thuiszorg van De Friese Wouden

Stichting Voorzieningen De Friese Wouden vervult (individuele) wensen van cliënten van de thuiszorg en bewoners van woonzorglocaties. Het is een onafhankelijke stichting die De Friese Wouden en Brugchelencamp (Elkander) ondersteunt. De stichting financiert extra activiteiten of middelen die niet uit de reguliere financiering kunnen worden bekostigd.

Steun ook Stichting Voorzieningen én maak wensen voor cliënten en bewoners mogelijk!

De Stichting Voorzieningen De Friese Wouden kent donateurs. Daarnaast wordt het vermogen van de stichting onder andere gevormd uit subsidies, schenkingen, legaten en erflatingen.

Legaten voor De Friese Wouden & Brugchelencamp

Met KwadrantGroep is afgesproken dat alle legaten, die worden nagelaten aan De Friese Wouden & Brugchelencamp of haar rechtsvoorgangers worden afgehandeld en in beheer worden gegeven bij Stichting Voorzieningen. Wanneer u specifieke doelen heeft voor het legaat dan zorgt de stichting er voor dat dit ten goede komt aan deze bestemming.

Geef een donatie en laat wensen in vervulling gaan

Draagt u de zorg een warm hart toe en/of hebt u goede ervaringen met de zorg, die KwadrantGroep verleent, dan kunt u eenmalig of jaarlijks een donatie doen aan Stichting Voorzieningen. Elke bijdrage is van harte welkom. Het rekeningnummer is: NL34 INGB 0678 0730 58 ten name van Stichting Voorzieningen De Friese Wouden.  

Recente bestedingen

In 2023 heeft de Stichting een aantal vragen geheel of gedeeltelijk gefinancierd:

 • Bijdrage Wereld Alzheimerdag 2023
 • Duwondersteuning voor een rolstoel voor Berchhiem
 • Bijdrage activiteiten in het Generatiehuis in Gerkesklooster
 • Aanschaf belevenis-tablets voor de VPT teams in de thuiszorg
 • nieuwe bankjes bij de ingang van het 't Suyderhuys 
 • een collectie fotoschilderijen van De Westereen en omstreken voor Brugchelencamp

Eerder zijn de volgende bestedingen gedaan:

 • Bijdrage voor aanschaf tovertafel
 • Bijdrage voor aanschaf bewegingsmiddelen thuiszorgteams en locaties
 • Financiering voor eigen liedboek met grote letters
 • Donatie beweegproject Kiekenhof voor thuiszorgteam in Heerenveen
 • Cofinanciering aanschaf Qwiek-ups voor Haersmahiem en ’t Suyderhuys
 • Financiering elektrische ondersteuning voor een duofiets voor thuiszorgteam te Buitenpost
 • Bijdrage bezoek Aqua Zoo in kader Wereld Alzheimer Dag
 • Financiering gedenkteken 't Suyderhuys
 • Bijdrage Alzheimercafé Achtkarspelen
 • Bijdrage beweegmateriaal team Buitenpost

De bestedingen zijn opgenomen in het jaarverslag. 

Stichting Voorzieningen is een ANBI

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) van de stichting is: 8211.26.878.

Het adres van Stichting Voorzieningen is Zonnedauw 7, 9202 PE Drachten. E-mail: stichtingvoorzieningen@kwadrantgroep.nl  

Bestuur Stichting Voorzieningen

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

 • Mevrouw G. Anema-Heeringa, voorzitter
 • De heer S. P. Deelstra, penningmeester
 • Mevrouw B.M. Besseling, lid  
 • De heer H. Bos, lid 

Regiomanager Aafke Kamminga van KwadrantGroep neemt met adviserende stem deel aan de vergaderingen van het bestuur. De bestuursleden van de stichting ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden voor de stichting. Ze krijgen ook geen onkostenvergoeding. De financiële verantwoording van de stichting leest u in het jaarverslag.

Beleidsvoering door het bestuur

Het bestuur streeft ernaar om de doelstellingen van de stichting te realiseren uit te ontvangen giften en donaties. Het bestuur brengt de stichting onder de aandacht bij cliënten, bewoners, medewerkers en buiten de organisatie.

Het bestuur vergadert regelmatig, onder andere over ontvangen verzoeken vanuit KwadrantGroep om financiële ondersteuning voor projecten. Het bestuur behandelt daarbij alleen gedegen gemotiveerde en op schrift gestelde verzoeken.

Ook ziet het bestuur erop toe dat het financieel beheer adequaat is en dat de financiële verslaglegging volgens de gebruikelijke regels plaats vindt. KwadrantGroep biedt secretariële ondersteuning en voert de financiële administratie.