Cliëntenraden De Friese Wouden

Een cliëntenraad behartigt de belangen van cliënten en adviseert over allerlei onderwerpen die voor u als cliënt of voor u als familie en mantelzorger van een cliënt belangrijk zijn. Het gaat bijvoorbeeld om onderwerpen als de zorg- en dienstverlening, voeding en maaltijdservice en bereikbaarheid. De cliëntenraad heeft regelmatig overleg met de regio- en locatiemanager en er is contact met bewoners, cliënten en hun familie.

De locaties Berchhiem, Haersmahiem en 't Suyderhuys van De Friese Wouden hebben elk een eigen cliëntenraad die meepraat en meedenkt over de zorg van De Friese Wouden. Dat komt onze zorg en dienstverlening ten goede. 

Centrale Cliëntenraad

In de Centrale Cliëntenraad van KwadrantGroep worden onderwerpen besproken die voor alle zorgbedrijven van KwadrantGroep van belang zijn. Leden van de cliëntenraden van De Friese Wouden, Elkander, Palet, Zorg Thuis en KwadrantGroep Huishoudelijke Hulp, zitten in deze Centrale Cliëntenraad. Zij hebben regelmatig overleg met de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht.

Praat u mee in de cliëntenraad?

Wilt u iets betekenen voor onze cliënten? Als u of uw familielid cliënt is van De Friese Wouden, dan kunt u lid worden van een cliëntenraad. Een belangrijke en uitdagende (vrijwillige) functie. Neem gerust contact op met het Klantadviescentrum via 088 - 512 7000 of mail centraleclientenraad@kwadrantgroep.nl

Vacatures

Bij Cliëntenraad Berchhiem zijn nieuwe leden van harte welkom. Interesse of meer informatie? Neem dan contact op met Hennie de Jong-Zandstra of Huub Kamsma via clientenraadberchhiem@kwadrantgroep.nl of bel via Berchhiem: (0511) 46 75 00.

Contact met de cliëntenraad

Heeft u vragen of opmerkingen voor een cliëntenraad, dan kunt u contact opnemen via: 
Cliëntenraad Berchhiem: clientenraadberchhiem@kwadrantgroep.nl 
Cliëntenraad 't Suyderhuys: clientenraadsuyderhuys@kwadrantgroep.nl 
Cliëntenraad Haersmahiem: clientenraadhaersmahiem@kwadrantgroep.nl