Cliëntenraden

Een cliëntenraad behartigt de belangen van cliënten en adviseert over allerlei onderwerpen die voor u als cliënt of voor u als familie en mantelzorger van een cliënt belangrijk zijn. Het gaat bijvoorbeeld om onderwerpen als de zorg- en dienstverlening, voeding en maaltijdservice en bereikbaarheid. De cliëntenraad heeft regelmatig overleg met de regio- en locatiemanager en er is contact met bewoners, cliënten en hun familie.

De locaties Berchhiem, Haersmahiem en 't Suyderhuys en de thuiszorg van De Friese Wouden hebben elk een eigen cliëntenraad die meepraat en meedenkt over de zorg van De Friese Wouden. Dat komt onze zorg en dienstverlening ten goede. Voor de locaties zijn er de Cliëntenraden Intramuraal en voor de thuiszorg in Smallingerland, Heerenveen en Tytsjerkstadiel zijn er de Cliëntenraden Extramuraal.

Centrale Cliëntenraad

In de Centrale Cliëntenraad van KwadrantGroep worden onderwerpen besproken die voor alle zorgbedrijven van KwadrantGroep van belang zijn. Leden van de cliëntenraden van De Friese Wouden, Elkander, Palet en KwadrantGroep Huishoudelijke Hulp, zitten in deze Centrale Cliëntenraad. Zij hebben regelmatig overleg met de Raad van Bestuur van KwadrantGroep en de Raad van Toezicht van KwadrantGroep.

Praat u mee in de cliëntenraad?

Wilt u iets betekenen voor onze cliënten? Als u of uw familielid cliënt is van De Friese Wouden, dan kunt u lid worden van een cliëntenraad. Een belangrijke en uitdagende (vrijwillige) functie.

Contact met de cliëntenraad

Heeft u vragen of opmerkingen voor een cliëntenraad, dan kunt u contact opnemen via mail of telefoon: 

Cliëntenraad Thuiszorg De Friese Wouden: clientenraad@kwadrantgroep.nl of telefoonnummer 088 - 5124058
Cliëntenraad Berchhiem/regioTytsjerksteradiel: clientenraadtytsjerksteradiel@kwadrantgroep.n
Cliëntenraad 't Suyderhuys: clientenraadsuyderhuys@kwadrantgroep.nl 
Cliëntenraad Haersmahiem: clientenraadhaersmahiem@kwadrantgroep.nl 

Vacatures

Cliëntenraad Thuiszorg De Friese Wouden zoekt nieuwe leden voor het werkgebied Weststelllingwerf/Heerenveen en voor Ooststellingwerf/Opsterland.
Heeft u interesse of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Jaap-Jan Bouman via jjb@jjb.nl

Ook bij Cliëntenraad Berchhiem/regio Tytsjerksteradiel zijn nieuwe leden van harte welkom. Interesse of meer informatie? Neem dan contact op met Hennie de Jong-Zandstra of Huub Kamsma via clientenraadtytsjerksteradiel@kwadrantgroep.nl of bel via Berchhiem: (0511) 46 75 00.

Wij maken gebruik van cookies op deze website. Lees ons privacybeleid.