Cliëntenraden

Een cliëntenraad behartigt de belangen van cliënten en adviseert over allerlei onderwerpen die voor u als cliënt of voor u als familie en mantelzorger van een cliënt belangrijk zijn. Het gaat bijvoorbeeld om onderwerpen als de zorg- en dienstverlening, voeding en maaltijdservice en bereikbaarheid. De cliëntenraad heeft regelmatig overleg met de regio- en locatiemanager en er is contact met bewoners, cliënten en hun familie.

De locaties Berchhiem, Haersmahiem en 't Suyderhuys en de thuiszorg van De Friese Wouden hebben elk een eigen cliëntenraad die meepraat en meedenkt over de zorg van De Friese Wouden. Dat komt onze zorg en dienstverlening ten goede. Voor de locaties zijn er de Cliëntenraden Intramuraal en voor de thuiszorg in Smallingerland en Heerenveen is er de Cliëntenraad Extramuraal.

Centrale Cliëntenraad

In de Centrale Cliëntenraad van de KwadrantGroep worden onderwerpen besproken die voor alle zorgbedrijven van de KwadrantGroep van belang zijn. Leden van de cliëntenraden van De Friese Wouden, Elkander, Palet en de KwadrantGroep Huishoudelijke Hulp, zitten in deze Centrale Cliëntenraad. Zij hebben regelmatig overleg met de Raad van Bestuur van KwadrantGroep en de Raad van Toezicht van KwadrantGroep.

Praat u mee in de cliëntenraad?

Wilt u iets betekenen voor onze cliënten? Als u of uw familielid cliënt is van De Friese Wouden, dan kunt u lid worden van een cliëntenraad. Een belangrijke en uitdagende (vrijwillige) functie.

Contact met de cliëntenraad

Als u mee wilt praten in de cliëntenraad of vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u contact opnemen.

De Cliëntenraad Extramuraal (thuiszorg) kunt u bereiken via telefoonnummer 088 - 5124058 of mail clientenraad@friesewouden.nl

De Cliëntenraden Intramuraal (locaties) kunt u bereiken via deze mailadressen:
- Cliëntenraad Berchhiem/regioTytsjerksteradiel: clientenraadtytsjerksteradiel@friesewouden.nl
- Cliëntenraad 't Suyderhuys: clientenraadsuyderhuys@friesewouden.nl
- Cliëntenraad Haersmahiem: clientenraadhaersmahiem@friesewouden.nl

Wij maken gebruik van cookies op deze website. Lees ons privacybeleid.