Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is voor mensen waarbij genezing niet (meer) mogelijk is. Juist in deze laatste fase is het erg belangrijk dat de zorg en begeleiding op uw wensen zijn afgestemd. U moet immers in alle rust afscheid kunnen nemen. En uw naasten van u. Als het zo ver komt, willen we zoveel mogelijk uw pijn verzachten en lichamelijke klachten bestrijden. Het liefst op een locatie die u zelf kiest.

Ervaren medewerkers

De Friese Wouden heeft een team van 22 medewerkers speciaal geschoold voor palliatieve zorg. Ze zijn ervaren en bieden u de ondersteuning waar u op dat moment behoefte aan heeft.

Palliatieve zorg op maat

Palliatieve zorg kan bestaan uit een enkel informerend gesprek. Maar het kan ook gaan om de gehele verpleging of verzorging in de laatste fase van uw leven. Daarbij is ook aandacht voor psychologische, sociale en spirituele vragen belangrijk. De arts is altijd degene die de palliatieve zorg coördineert.