Zorg in de laatste levensfase

  • Palliatieve zorg
  • Afgestemd op uw situatie en wensen
  • Thuis of in een hospice

Als beter worden niet meer mogelijk is en u in de laatste fase van uw leven bent, bieden wij u palliatieve zorg. Juist in deze laatste fase is het belangrijk dat zorg en ondersteuning op uw wensen zijn afgestemd. Wij hebben medewerkers die gespecialiseerd zijn in palliatieve zorg en ook aandacht hebben voor psychologische, sociale en spirituele vragen en de kwaliteit van uw leven.

Palliatieve zorg thuis

Als de mogelijkheid er is, kiezen veel mensen ervoor om hun laatste levensfase thuis te zijn. Onze thuiszorgprofessionals kunnen u ook in deze fase van uw leven verzorgen en verplegen. Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van de huisarts.

De Friese Wouden heeft een medisch- specialistisch team dat bij u thuis komt voor bijvoorbeeld sondevoeding, infuusbehandeling en pijnbestrijding. En als u ’s nachts zorg nodig heeft dan is er ons nachtzorgteam en de intensieve terminale zorg. Deze ITZ is er ’s nachts voor mensen in de laatste fase van hun leven. Het is een aanvulling op de thuiszorg overdag. 

Hospices

Als sterven dichterbij komt en u thuis niet meer verzorgd kunt worden, dan kunt u ook opgenomen worden in een hospice. Daar treft u een huiselijke sfeer en een vertrouwde, veilige omgeving aan. Voor u én voor uw naasten.

Hospice Julia Jan Wouters ligt in het centrum van Heerenveen. De verpleegkundige zorg wordt verleend door een team van De Friese Wouden dat gespecialiseerd is in palliatieve zorg. De zorg wordt afgestemd op uw behoeften. Het hospice wordt gerund door vrijwilligers. ’s Nachts is er altijd een verpleegkundige aanwezig.

Hospice Smelnehaven ligt aan Het Zuid in Drachten. Voor het verlenen van zorg, zowel overdag als ’s nachts, is er een verpleegkundige van De Friese Wouden aanwezig. Overdag zijn er vrijwilligers aanwezig die u liefdevolle aandacht en ondersteuning geven.