Wij maken gebruik van cookies op deze website. Lees ons privacybeleid.

Palliatieve Zorg thuis

  • Palliatieve Zorg Thuis

Veel mensen kiezen ervoor om hun laatste levensfase thuis te zijn. Als dat kan. U krijgt dan alle zorg en ondersteuning van palliatieve hulpverleners onder verantwoordelijkheid van uw eigen huisarts. Gewoon in uw eigen vertrouwde omgeving. Daarbij vormt een wijkverpleegkundige van De Friese Wouden de spin in het web. Zij kan de extra hulp bieden die nodig is om tot het einde toe thuis te kunnen blijven.

Geschoolde vrijwilligers

Uw thuissituatie kan ook één van onze woonzorgcentra zijn. Zowel thuis als in de woonzorgcentra kunt u een beroep doen op een vrijwilliger van de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ).Die is altijd geschoold in de palliatieve zorg.

Nachtzorg

Wanneer u ’s nachts thuiszorg nodig heeft, kunt u zorg ontvangen van onze nachtzorgteams. Met passie, gedrevenheid en een sterk inlevingsvermogen bieden onze medewerkers de cliënten rust, veiligheid en een gevoel van vertrouwen tijdens de nachtelijke uren. Met de 24-uurs zorg van De Friese Wouden staat niemand er alleen voor.

Ambulante nachtzorg
Bij ambulante nachtzorg komt een medewerker één of meerdere keren per nacht langs. Onze zorgmedewerkers zijn zeven nachten per week tussen elf uur ’s avonds en zeven uur ’s ochtends onderweg. Ze bezoeken de cliënten die ’s nachts zorg nodig hebben. Bijvoorbeeld aan mensen met dementie of mensen in de laatste fase van het leven. Ze helpen ze op hun andere zij, bieden ondersteuning bij de toiletgang, dienen ’s nachts medicatie toe of nemen een paar keren per nacht poolshoogte.

Wanneer u zich ’s nachts niet veilig voelt wanneer u alleen bent kunt u met personenalarmering dag en nacht een medewerker van De Friese Wouden oproepen. Bij een nachtelijke alarmering streven de medewerkers van de ambulante nachtzorg er naar om altijd binnen dertig minuten bij de cliënt ter plaatse te zijn.

Intensieve terminale zorg (ITZ)
Onze intensieve terminale zorg (ITZ) is er voor mensen in de laatste fase van het leven. Het is een aanvulling op de palliatieve zorg aan huis, die overdag wordt verleend. Maar ook wanneer een cliënt net uit het ziekenhuis komt en ’s nachts nog veel zorg nodig heeft, kan intensieve thuiszorg uitkomst bieden. Wanneer het weer beter gaat met de cliënt, neemt de ambulante nachtzorg de zorgverlening over. 

Kunnen we u verder helpen?