Het behandelteam

 • Begeleiding en behandeling
 • Bij sociale, psychische en lichamelijke problemen
 • Uw welzijn staat centraal

De specialisten van het KwadrantGroep Behandelteam kunnen u ondersteunen en begeleiden als u te maken heeft met problemen en ziektes op sociaal, psychisch en lichamelijk gebied. U kunt een beroep doen op de specialist ouderengeneeskunde, (gezondheidszorg)psycholoog, fysiotherapeut, logopedist, diëtist, psychomotorisch therapeut, ouderenpsychiater en maatschappelijk werk.

U hoeft de deur niet uit

Bij de behandeling wordt naast de medische aspect ook naar uw welzijn gekeken. Vooral de gevolgen die de ziekte of beperking heeft op uw sociale leven staan centraal. Wij werken nauw samen met andere zorgverleners zoals huisartsen, apothekers en specialisten uit het ziekenhuis. Wij kunnen in uw thuissituatie het beste beoordelen wat u nodig heeft, daarom komen we bij u thuis.

Onze specialisten

 • Specialist ouderengeneeskunde
  Als u te maken hebt met dementie, Parkinson, diabetes, hersenletsel enz.

   
 • Diëtist
  Voedingsadvies op maat

   
 • Fysiotherapie
  Bij problemen met lopen of bewegen

   
 • Logopedie
  Als u problemen heeft met het begrijpen van taal, met praten, lezen en/of schrijven of met kauwen of slikken

   
 • Maatschappelijk werk
  Wanneer u uit balans bent door ziekte, verlies van uw partner en/of problemen met de financiën of administratie

   
 • Psychologie
  Bij angst, depressie of geheugenproblemen

   
 • Psychomotorische therapie
  Door bewegen, oefenen en spelletjes werkt u aan zaken die u lastig vindt