Thuiszorg

  • 24/7
  • Afgestemd op uw situatie en wensen
  • Kleine teams, altijd dichtbij

De Friese Wouden biedt zorg en ondersteuning die zo goed mogelijk is afgestemd op uw situatie en uw wensen. Wij werken in kleine wijkteams. Elk team bestaat uit vaste wijkverpleegkundigen, verpleegkundigen en verzorgenden. Zo kunnen we onze zorg voor u optimaal organiseren: klein, krachtig en dichtbij.

Zorg, verpleging en behandeling

Het is fijn om in uw eigen huis te kunnen blijven wonen, ook als u tijdelijk of voor langere tijd zorg of verpleging nodig heeft. Onze wijkverpleegkundigen geven op basis van uw zorgbehoefte en uw persoonlijke situatie advies over zorg, verpleging en behandeling. We werken hierbij graag samen met de mensen om u heen en andere betrokken zorgprofessionals.

Onze verzorgenden helpen u met bijvoorbeeld wassen, aan- en uitkleden, opstaan en naar bed gaan. Als u ziek bent en een lichamelijke beperking heeft, kunt u thuis verpleegd worden. Dat kan ook meer dan één keer op een dag. Het kan dan gaan om wondverzorging, bij incontinentie, het geven van medicijnen of injecties, advies en voorlichting.

Oorizon

Bij Oorizon zijn we gespecialiseerd in thuiszorg voor dove en slechthorende ouderen.

Medisch-specialistische verpleging

Onze verpleegkundigen bieden u ook medisch specialistische verpleging. Het gaat dan om behandelingen waarvoor u vroeger in het ziekenhuis moest blijven, zoals sondevoeding, infuusbehandeling en pijnbestrijding.

Nachtzorg

Als u (tijdelijk) ’s nachts zorg nodig heeft, komt er een medewerker van ons nachtzorgteam bij u langs. Deze thuiszorgprofessionals zijn 7 nachten per week tussen 23.00 en 07.00 uur onderweg.

Intensieve terminale zorg

Intensieve terminale zorg (ITZ) is er ’s nachts voor mensen in de laatste fase van hun leven. Het is een aanvulling op de thuiszorg overdag en valt onder palliatieve zorg.

Volledig Pakket Thuis

Veel mensen willen het liefst zo lang mogelijk in hun eigen huis blijven wonen. Als de behoefte aan zorg en ondersteuning toeneemt, is het tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend dat u dan verhuist naar een verpleeghuis. Daarom biedt KwadrantGroep een nieuwe zorgvorm: Volledig Pakket Thuis (VPT). De naam zegt het al, u ontvangt thuis de meest passende zorg en ondersteuning.

Direct contact met de wijkverpleegkundige bij u in de buurt