Intensieve terminale zorg

Onze intensieve terminale zorg (ITZ) is er voor mensen die in de laatste fase van het leven verkeren. Het is een aanvulling op de palliatieve zorg aan huis, die overdag wordt verleend. Maar ook wanneer een cliënt net uit het ziekenhuis komt en ’s nachts nog veel zorg nodig heeft, kan intensieve thuiszorg uitkomst bieden. Wanneer het weer beter gaat met de cliënt, neemt de ambulante nachtzorg de zorgverlening over.

De intensieve terminale zorg wordt verleend door gecertificeerde verpleegkundigen en ziekenverzorgenden van De Friese Wouden. Deze ervaren krachten zijn deskundig en professioneel en beschikken bovendien over een sterk inlevingsvermogen. Dit, om de cliënt zo veel mogelijk rust en vertrouwen te geven.

Door kleinschalig te werken, zien de cliënten zo veel mogelijk steeds dezelfde gezichten. Ook wordt met de betrokken familieleden en/of mantelzorger overlegd in hoeverre zij ’s nachts bij de cliënt kunnen waken. Dit noemen we familienachten. De medewerkers van de intensieve terminale zorg kunnen familieleden en/of mantelzorgers van de cliënt ondersteunen en ontlasten.

De wijkverpleegkundige bepaalt na overleg met de cliënt en zijn of haar naasten hoe veel nachten per week intensieve terminale zorg noodzakelijk is. Ook de indicering en aanvraag wordt door de wijkverpleegkundige gedaan.

Kunnen we u verder helpen?