Intensieve terminale zorg

Intensieve terminale zorg (ITZ) is er ’s nachts voor mensen die in de laatste fase van het leven verkeren. Het is een aanvulling op de palliatieve zorg aan huis, die overdag wordt verleend. Maar ook wanneer een cliënt net uit het ziekenhuis komt en ’s nachts nog veel zorg nodig heeft, kan intensieve thuiszorg uitkomst bieden. De intensieve terminale zorg wordt verleend door gecertificeerde verpleegkundigen en verzorgenden IG van de KwadrantGroep. Meer informatie over de ITZ vindt u op de website van de KwadrantGroep.