Ondersteuning bij dementie

  • Persoonlijke begeleiding
  • Gespecialiseerd in geheugenproblemen
  • Aanspreekpunt voor u en uw naasten

Als u of uw naaste te maken krijgt met dementie heeft u vaak veel vragen. Wellicht heeft u behoefte aan ondersteuning. U kunt hiervoor terecht bij een gespecialiseerd casemanager dementie van De Friese Wouden. Hij/zij is een vaste contactpersoon voor mensen met dementie, maar ook voor familieleden, partners, mantelzorgers en andere betrokken zorgverleners.

Iedereen is wel eens vergeetachtig of heeft moeite met het houden van overzicht. Dat neemt bij het ouder worden vaak toe. Zolang u daar in het dagelijks leven geen last van heeft, is er niets aan de hand. Maar heeft u het idee dat bijvoorbeeld bij uw partner, vader of moeder meer aan de hand is en maakt u zich daarover zorgen, dan is het tijd om stappen te ondernemen. De huisarts kan onderzoek doen en adviseren wat er verder moet gebeuren. Mogelijk is er sprake van dementie.

Vaste contactpersoon

Een gespecialiseerd casemanager dementie ondersteunt u en uw naasten en geeft adviezen om te leren omgaan met dementie. U kunt bij de casemanager dementie terecht met al uw vragen over dementie, maar ook met uw vragen over wonen, zorg, relaties en een zinvolle invulling van de dag. De casemanager dementie is de vaste contactpersoon voor u, uw naaste, familieleden en andere betrokken zorgverleners. De huisarts blijft verantwoordelijk voor de medische zorg.

De casemanagers van De Friese Wouden zijn verbonden aan het Netwerk Dementie Fryslân. In dit netwerk werken KwadrantGroep, Thuiszorg Het Friese Land, Thuiszorg Zuidwest Friesland, ZuidOostZorg en Meriant samen. Kijk voor meer informatie op www.netwerkdementiefryslan.nl of bekijk de animatie over het werk van de casemanagers.

Wachttijd

De actuele wachttijd voor een gespecialiseerd casemanager dementie leest u op de website van KwadrantGroep.

Dementia Care Mapping (DCM)

DCM is een observatiemethode met als doel het welbevinden van mensen met dementie in kaart te brengen. De Friese Wouden zet DCM in om de kwaliteit van zorg aan mensen met dementie te verbeteren.

Odensehuizen Burgum

Een Odensehuis is een inloophuis voor iedereen die met dementie te maken heeft. U kunt er terecht voor gezelligheid, activiteiten, advies en betrokkenheid. De Friese Wouden heeft in Burgum twee Odensehuizen.

Odensehuis Burgum Berchhiem
Geopend: dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur
Adres: Prins Bernhardstraat 74 in Burgum