DCM mappers in de thuiszorg actief

Geplaatst op: 6 februari 2014

In oktober 2013 zijn er vijf medewerkers werkzaam in de thuiszorg opgeleid tot mapper DCM Ondersteuning Thuis. Twee medewerkers, die als mapper al intramuraal actief waren, hebben het certificaat DCM OT via een Upgrade cursus behaald. De observatie DCM Ondersteuning Thuis gebeurt op dezelfde manier als in een instelling. De 'mapper', een observator die is opgeleid in DCM zit 'als een vlieg aan de muur' in de huiskamer, zolang het zorgmoment van de thuiszorgmedewerker duurt. De mapper noteert elke twee minuten wat hij ziet. Wat gebeurt er? Hoe reageert de cliënt daarop? Hoe gaat de thuiszorgmedewerker en andere aanwezigen met de cliënt om? Waar voelt de cliënt zich prettig bij en waarbij niet?

Binnen de volgende gemeenten is een DCM Ondersteuning Thuis mapper actief:
Gemeente Achtkarspelen: Loesje van der West
Gemeente Tytsjerksteradiel: Baukje Haringsma;
Gemeente Heerenveen: Annet Peereboom;
Gemeente Opsterland: Licia Hornstra;
Gemeente Weststellingwerf: Jeannette Kuik.

Alle vijf dames zijn enthousiast bezig om cliënten in de thuissituatie te observeren. Onder de gedreven leiding van Fetsje Dantuma en Lies Schippers leren ze stap voor stap alle ins-en-outs van het mappen kennen. Uiteindelijk zullen er per gemeente 2 mappers actief zijn.

Natuurlijk volgen onze andere gemeenten. In maart gaan aspirant mappers uit de gemeenten Smallingerland, Ooststellingwerf en Dantumadiel deelnemen aan de basiscursus DCM Ondersteuning Thuis, die in Beetsterzwaag wordt gehouden. Omdat er uiteindelijk per gemeente twee mappers actief zullen zijn, sluiten er ook kandidaten aan van de gemeenten die al actief met DCM – OT bezig zijn.

Managers van De Friese Wouden zijn bekend met DCM Ondersteuning Thuis. De volgende stap is om betrokkenen binnen de gemeenten (huisartsen, omtinkers, meitinkers) op de hoogte brengen om de naamsbekendheid van DCM Ondersteuning Thuis buiten onze eigen organisatie een boost te geven.

Er is dus werk aan de winkel om DCM Ondersteuning Thuis te promoten. In een volgend artikel worden jullie van de vorderingen op de hoogte gehouden.

|