De Friese Wouden sinds 1 december op Zorgdomein

Geplaatst op: 4 december 2017

De Friese Wouden is vanaf 1 december 2017 te vinden in het verwijsplatform Zorgdomein. Met ZorgDomein kunnen zorgverleners zoals huisartsen en ziekenhuizen eenvoudig digitaal cliënten doorverwijzen, diagnostiek aanvragen en elkaar raadplegen. ZorgDomein wordt in Nederland gebruikt door ruim 90% van de huisartsen, vrijwel alle ziekenhuizen en steeds meer (individuele) zorgverleners en zorginstellingen.

Op 1 december zijn de volgende diensten toegevoegd:

  • Eerstelijnsverblijf
  • Casemanagement dementie
  • Consult Specialist Ouderengeneeskunde
  • Verstrekking medische gegevens
  • Spoedaanvraag revalidatie
  • Spoedaanvraag langdurige zorg

In 2018 worden meer producten aan Zorgdomein toegevoegd. Denk daarbij aan de uitvoeringsverzoeken voor de wijkverpleging en de eerstelijns behandelingen van het Behandelteam.

|