3,5 miljoen voor De Friese Wouden

Geplaatst op: 20 oktober 2008
Bij de halfjaarlijkse herverdeling van de zorgbudgetten heeft het Zorgkantoor deze week aan De Friese Wouden extra geld toegekend. Dit bedrag van bijna 3,5 miljoen euro dekt de kosten die De Friese Wouden heeft gemaakt en nog maakt in de zorg voor haar huidige cliënten. Door de grote toename van cliënten bleek het zorgbudget dat de organisatie eerder door het zorgkantoor kreeg toegekend, niet toereikend te zijn. Een groot deel van de kosten die de organisatie hierdoor uit eigen zak diende te betalen, is met deze herverdeling weer recht getrokken.

De inspanningen van het zorgkantoor om extra middelen beschikbaar te stellen verdienen waardering. Het is een terechte reparatie van een scheef gegroeide situatie. De Friese Wouden kreeg de kosten voor verzorging en verpleging aan mensen die daarvoor in aanmerking kwamen, niet meer vergoed. Het nu toegekende bedrag is voldoende om het daardoor dreigende verlies te voorkomen. De Friese Wouden is verheugd dat de geleverde zorg alsnog betaald wordt en verwacht nu als een solide organisatie het jaar te kunnen afsluiten.

Tegelijk is het nodig door te gaan op de ingeslagen weg, zodat geen wissel wordt getrokken op de zorglevering door de organisatie in de komende jaren. Dit zou het geval zijn als opnieuw onbetaalde diensten geleverd zouden worden. Iedereen die voor zorg in aanmerking komt kan met een Persoonsgebonden Budget (PGB) bij De Friese Wouden terecht. Mensen die wonen in het werkgebied van De Friese Wouden die zorg nodig hebben na ontslag uit het ziekenhuis, komen ook in aanmerking voor zorg in natura. Dat geldt ook voor schrijnende gevallen, zoals terminale cliënten.
|