Wij maken gebruik van cookies op deze website. Lees ons privacybeleid.

De Friese Wouden opent nieuw pand

Geplaatst op: 19 april 2005

Voorafgaand aan de feestelijke opening wordt er voor genodigden een minisymposium gehouden met als thema “Waar is de wijkzuster gebleven?” Aan dit symposium wordt onder meer meegewerkt door Bert Middel, lector Zorg en Welzijn aan de Noordelijke Hogeschool in Leeuwarden en lid van de Eerste Kamer voor de PvdA.

Natuurlijk is de wijkverpleegkundige niet verdwenen uit de thuiszorg, maar ze heeft niet meer de voor iedereen herkenbare spilfunctie die ze vroeger had. Voor De Friese Wouden is dit de aanleiding om in een aantal dorpen opnieuw spreekuren van wijkverpleegkundigen te organiseren, bij wijze van experiment. In Gerkesklooster/ Stroobos en Hardegarijp zijn we inmiddels gestart en onderzoeken we of dit initiatief aanslaat bij de bevolking. Als dat zo is zullen ook in andere dorpen spreekuren worden georganiseerd.

|