Excellente HBO-V’ers van de NHL winnen landelijke scriptieprijs

Geplaatst op: 18 maart 2008

Een maand geleden werd al bekend gemaakt dat 4 (oud-) studenten van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL) genomineerd waren voor de landelijke HBO-V scriptieprijs. Afgelopen vrijdag sprak de jury in Utrecht haar oordeel uit en kwamen Sytske de Vries, Romkje Sietske Hospes, Lianne Hoekstra en Janneke Bierenbroodspot als winnaars uit de bus!

Bekijk hier de bijbehorende video!

Scriptieonderwerp
Sytske, Romkje Sietske, Lianne en Janneke deden een onderzoek naar de plaats en functie van de HBO-V’er in de thuiszorg. Naast dit onderzoek onder wijkverpleegkundigen bij De Friese Wouden ontwikkelden ze ook een werkconferentie over dit vraagstuk. Hun scriptieonderwerp bleek in te spelen op actuele vragen die bij de wijkverpleegkundigen leefden en kon dus rekenen op veel interesse vanuit deze doelgroep.

Juryrapport
Vrijdag was de jaarlijkse studiedag van het Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde (LOOV) in Utrecht. Eerder waren van de 3 genomineerden al filmpjes gemaakt en vrijdag was het dus alleen wachten op de uitslag. De jury koos voor de NHL’ ers omdat volgens het juryrapport “Het winnende ontwerp […] een aantal specifieke kenmerken heeft die typerend zijn voor een kwalitatief hoogwaardig Hbo-niveau.” De criteria zoals relevantie, innovativiteit, volledigheid en originaliteit werd ruimschoots behaald en de NHL-studenten waren dan ook geheel terechte winnaars.

Excellent
Het winnen van de Landelijke Studenten Afstudeerprijs laat zien dat het vernieuwde (competentiegerichte) onderwijsconcept van de opleiding HBO-V bij de NHL zijn vruchten begint af te werpen. Dit type onderwijs leidt aantoonbaar tot excellente, betrokken en bevlogen afgestudeerden. Op de open dag van de NHL op 8 maart jongstleden bleek uit de enorme belangstelling voor de opleiding dat de kracht van het competentiegerichte onderwijs ook door toekomstige studenten wordt onderkend. In de toekomst verwacht de opleiding nog veel meer van dergelijke uitstekende studenten af te kunnen leveren.

|