Goed jaar voor De Friese Wouden

Geplaatst op: 6 juni 2005

Dit voorjaar start  De Friese Wouden het project Belevingsgerichte Zorg in Noordwolde, een werkgebied met 50 medewerkers verzorging, verpleging en huishoudelijke verzorging. Vraaggerichte zorgverlening is al langer een belangrijk thema binnen De Friese Wouden. Met het project ‘Belevingsgericht Zorg’ gaat De Friese Wouden nog een stap verder. Dit betekent dat er niet alleen gevraagd wordt hoe laat iemand de kousen aan wil, maar dat de zorgverlener zich ook probeert in te denken wat het voor een cliënt betekent om hiervoor afhankelijk te zijn van anderen. Op basis van de ervaringen wordt eind 2005 besloten of Belevingsgericht Zorg in de hele organisatie wordt ingevoerd.

Na een gedegen voorbereidingstraject werd het zogeheten Popeye-traject in het najaar van 2004 gestart in Smallingerland en Opsterland. Doel van het project is om de registratielast voor medewerkers te verminderen door het gebruik van handcomputers. Zo’n 130 medewerkers, verdeeld over een aantal teams, gingen hiermee als eerste aan de slag. Een relatief kleine groep, zodat er in geval van calamiteiten nog de mogelijkheid was om handmatig te herstellen. Na het verhelpen van een aantal aanloopproblemen is er besloten het systeem begin 2005 in te zetten in alle regio’s.
Zeer verheugend was ook de verdere daling van het ziekteverzuim naar 6%. Dat is ruim 1% lager dan het landelijk gemiddelde in de branche. Nog belangrijker is dat klanten het werk van De Friese Wouden waardeerden met een rapportcijfer van 8 of hoger. De sector Kraamzorg behaalde zelfs een klanttevredenheid van 99%. Al met al een jaar om tevreden op terug te kijken!

KIJK VOOR DE INHOUD VAN HET JAARVERSLAG OP ONZE WEBSITE!!!

|