Goede resultaten De Friese Wouden geven vertrouwen in de toekomst

Geplaatst op: 30 mei 2008

Goede resultaten De Friese Wouden geven vertrouwen in de toekomst

BURGUM- Met een positief bedrijfsresultaat van € 471.000 in 2007, kan De Friese Wouden Fryslân Oost, na drie moeilijke jaren met verliezen, weer vol vertrouwen de toekomst in. Het jaar 2007 was een bewogen jaar van reorganisatie en innovatie wat afgesloten is met een gelijkblijvende omzet bij verbeterde marges.

In 2007 is een kostenreductie van ca. € 1 miljoen behaald door een verbetering van de aansturing, het verminderen van het aantal staffuncties en het verbeteren van de operationele processen. Enkele pijnlijke maatregelen moesten worden doorgevoerd om De Friese Wouden weer gezond te krijgen. Onder moeilijke omstandigheden hebben de medewerkers een enorme veerkracht getoond en buitengewoon gepresteerd.

Er is geïnvesteerd in innovatieve projecten als Dementia Care Mapping (www.dcmnederland.nl). Dit is een observatie-instrument ten behoeve van het welzijn van mensen met dementie. De investeringen in het Dementia Care Mapping instrument hebben afgelopen voorjaar geresulteerd in een landelijk symposium met vele internationale bezoekers in Berchhiem te Burgum. Komende jaren gaat De Friese Wouden/De Friese Wouden dit unieke instrument verder uitrollen in Nederland en België. In 2007 is ook veel geïnvesteerd in de medewerkers. Medewerkers zijn o.a actief betrokken bij de ontwikkeling van het beleid in de vorm van “open space” bijeenkomsten, dit zijn bijeenkomsten waarbij de medewerkers de agenda bepalen. De organisatie vindt het belangrijk dat er meer beleidsbepaling vanuit de medewerkers komt.

In 2007 heeft De Friese Wouden voor het eerst een bestuursverklaring AWBZ productieverantwoording uitgegeven. Het complete jaarverslag 2007 is gedeponeerd bij het CIBG, een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit verslag bestaat uit onder andere het maatschappelijk verslag en de jaarrekening. De Friese Wouden Fryslân Oost heeft ervoor gekozen om dit jaar niet een gedrukte versie uit te geven.


-------------------------------------------------------------------------
Noot voor de redactie:
Voor meer informatie, of een uitgebreid interview kunt u contact opnemen met Herman Blom, directeur/bestuurder van De Friese Wouden/De Friese Wouden, 088-512 0003

|