Gratis lidmaatschap pluZ voor huurders SWA

Geplaatst op: 29 februari 2008
Stichting Woningbouw Achtkarspelen (SWA) biedt dit jaar al haar huurders een gratis pluZ lidmaatschap aan. PluZ is de ledenservice van De Friese Wouden en De Friese Wouden en biedt allerlei diensten en producten aan die het leven gemakkelijker en leuker maken.

Leefbaarheid dorpen
“Kleine dorpen hebben vaak te maken met een afkalvend voorzieningenniveau. Ondernemers die ermee stoppen hebben helaas lang niet altijd een opvolger. SWA wil graag de leefbaarheid in de dorpen van Achtkarspelen stimuleren en ondersteunen. We willen, in het belang van onze huurders en de verhuurbaarheid van onze woningen, graag een bijdrage leveren om leegloop uit dorpen te voorkomen.
Alsnog weer ondernemers vinden voor de dorpen is erg lastig, we zullen ook naar alternatieven moeten kijken. PluZ is zo´n alternatief. Met een gratis lidmaatschap bieden we extra service aan onze huurders en anderzijds draagt het lidmaatschap bij aan de leefbaarheid in de dorpen” aldus Riekele T. Heida, directeurbestuurder van SWA.

Nu al 3500 leden in Achtkarspelen
Maar liefst 3500 mensen in Achtkarspelen zijn al lid van pluZ, waaronder 700 huurders.
Het zou mooi zijn als alle 2850 SWA-huurders lid worden. Dan kan pluZ haar leden nog meer voordeel en gemak bieden. Eind februari hebben alle huurders van SWA een brief gekregen met informatie over pluZ en een antwoordkaart. Wie deze antwoordkaart nog niet heeft opgestuurd kan dat alsnog doen, even bellen met SWA kan ook. Het telefoonnummer is 0511 – 54 95 11.

Markt WOONGEMAK EN LEEFPLEZIER
Op zaterdag 19 april 2008 van 10.30 – 15.00 uur gaan SWA en pluZ de markt WOONGEMAK EN LEEFPLEZIER organiseren in het kantoor en werkplaats van SWA aan de Zwanebloem 5 te Buitenpost. Iedereen is welkom.

www.pluzzorg.nl
www.woningbouwachtkarspelen.nl
|