Help, mijn baby huilt!

Geplaatst op: 19 januari 2007

Het huilen van een baby is één van de manieren om zich te uiten. Als ouder van een pasgeboren baby probeer je zo goed mogelijk je baby te begrijpen. Maar als het huilen vaak voorkomt, kan het gebeuren dat je niet meer weet wat je baby wil vertellen. Op zijn beurt voelt de baby zich dan ‘onbegrepen’.Bij een huilbaby kan het contact tussen ouder en kind verstoord raken. Een goed contact is belangrijk voor het welzijn en de ontwikkeling van de baby, maar natuurlijk ook voor de ouder. Hoe eerder dat contact weer hersteld wordt hoe beter dat is voor de baby en de ouder. Het is belangrijk dat ouders weten dat ze bij de jeugdgezondheidszorg terecht kunnen en dat wij bij ze thuis kunnen komen om te helpen. Samen met de ouders wordt bekeken hoe het huilgedrag van de baby eruit ziet en hoe daar het beste op gereageerd kan worden.

  • Soms zijn er lichamelijke oorzaken waardoor een baby huilt. Misschien heeft je baby last van iets. Je kunt daarvoor het beste naar je huisarts gaan om dat uit te sluiten. 
  • Doordat een baby dag en nacht voeding, schone luier en aandacht nodig heeft, is het lastig om een regelmaat in het dag- nachtritme te krijgen. De structuur moet opgebouwd worden. 
  • Sommige baby’s zijn heel beweeglijk en maken zichzelf steeds aan het schrikken door hun eigen onrust, waardoor ze weer gaan huilen. De verpleegkundige van het consultatiebureau kan jou leren om je baby in te bakeren. 
  • Veel ouders worden door het huilen onzeker en gespannen. Vooral als je het gevoel hebt dat het je niet lukt om de baby te troosten en tevreden te krijgen. Je kunt ook gespannen raken doordat je het moeilijk vindt om grip te krijgen op je nieuwe leefsituatie of omdat je weer moet gaan werken met alle organisatorische en emotionele gevolgen. 
  • Ook al is de echte navelstreng verbroken, de onzichtbare navelstreng is voorlopig nog aanwezig. Je baby heeft daardoor een antenne waarmee hij de spanning van de ouders feilloos aanvoelt en kan reageren met huilen.

Ouders met een huilbaby kunnen terecht bij de verpleegkundigen van het consultatiebureau of bij één van de pedagogen van het pedagogisch team van De Friese Wouden, via de mail: opvoeden@tfw.nl of telefonisch 088 - 512 30 00.

|